Skrillingeskolen søger pædagogmedhjælper/pædagogisk assistent 37 timer/uge


Skrillingeskolen er en specialskole, som tilbyder vidtgående specialundervisning til elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Eleverne har brug for støtte indenfor det faglige, sociale og emotionelle område. Skolen har 93 elever fra 0.-10. klasse, og ca. halvdelen af børnene går i SFO.
Specialskolen Skrillingeskolen søger 1 pædagogmedhjælper eller pædagogisk assistent til en ugentlig arbejdstid på 37 timer. Som pædagogmedhjælper/assistent på Skrillingeskolen arbejder man både i SFO og i skoledelen. Man skal kunne arbejde i alle tre afdelinger, men stillingen er pt. til besættelse i vores indskolingsafdeling fra 0.-3. klasse. Du tilknyttes et team, hvor der er særlig fokus på en elev med en progredierende sygdom, og hvor der blandt børnegruppen også kan forekomme hjælp til personlig hygiejne.

Stillingen skal besættes så hurtigt som muligt.

Vi søger en ny kollega, gerne med kendskab og/eller erfaring indenfor blindepædagogik og synstolkning.

Vi forventer:
 • At du kan arbejde relations-pædagogisk og anerkendende, men samtidig er tydelig og kan sætte grænser.
 • .At du er god til at lege, og kan være igangsætter i handling og aktiviteter.
 • At du kan arbejde under tydelige og strukturerede rammer, samt skabe forudsigelighed.
 • At du er fysisk og psykisk robust.
 • At du har erfaring inden for specialområdet og meget gerne med AKT-erfaring og low arousal.
 • At du kan skelne mellem den professionelle rolle og den personlige rolle.
 • At du kan bevare overblikket og handlekraften i pressede situationer.
 • At du er stabil.
 • At du kan omsætte beslutninger til handlinger.
 • At du er loyal overfor trufne beslutninger.
 • At du er i tæt samarbejde med forældre og andre samarbejdspartnere.
 • At du har gode samarbejdsevner og kan indgå i tværfagligt samarbejde.
Vi kan tilbyde:
 • Du bliver en del af et tværfagligt team, som arbejder sammen om en klasse.
 • En udviklingsorienteret skole, der arbejder med trivsel for både medarbejdere og elever.
 • En skole som vægter praksis- og anvendelsesorienteret undervisning og gør brug af egne ude arealer samt nærmiljøet.
 • En skole som vægter udvikling for elever og medarbejdere.
 • Mulighed for supervision og kurser.
I SFO-en forventer vi, at du er aktiv sammen med børnene, at du sætter aktiviteter i gang, som vores elever kan være med til, og som skaber nogle sjove og dynamiske timer for vores elever.
Vi søger en pædagogmedhjælper/assistent, der evner at se hvert enkelt barn som et unikt og værdifuldt menneske, og som kan støtte barnet til at være en ligeværdig og kompetent medspiller i de sociale relationer, som det indgår i. Det er personalets fornemste opgave at sikre elevens trivsel.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Der vil blive indhentet straffe-og børneattest.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til afdelingsleder Ulla Juhl på tlf. 88 32 40 13

Ansøgningsfristen er den 20.11. 2019 kl. 23.59

Overvejer du at søge job i Middelfart Kommune? Så går du måske også i tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent Anne Marie Klausen på tlf. 2240 0049 eller annemarie.klausen@middelfart.dk og hør hvad Middelfart kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på http://tilflytter.middelfart.dk/