Gå til sidens indhold
Billedet viser Middelfart Kommune i en given situation. Klik for at gå til Middelfart Kommune forside.

Middelfart Kommune søger ungekonsulent

Ungekonsulent i Middelfart Kommune

Familie og Forebyggelsesafdelingen søger Ungekonsulent i en fast fuldtidsstilling pr. 1. september 2020.

Ungekonsulenterne har base i Familie- og Ungehuset i Vejlby og har ud over det udkørende arbejde også faste vagter i Ungehuset. I Ungehuset har vi 11 botræningspladser og 1 akutplads til unge i alderen 15 – 22 år, der af forskellige årsager ikke kan bo hjemme. Huset bruges også til aktiviteter og gruppetilbud for de unge, der er tilknyttet Ungekonsulent.

I jobbet er du selvtilrettelæggende og skiftende arbejdstider i forbindelse med aftaler med de unge primært eftermiddag og aften må påregnes. Der er en vagt i Ungehuset hver 6. fredag og lørdag.

I Ungehuset er der ansat 1 daglig leder, 10 Ungekonsulenter og to nattevagter. I arbejdet som Ungekonsulent tages der udgangspunkt i barnets / den unges baggrund og behov. De unge har alle en udfordring enten af personlig, social eller adfærdsmæssig karakter. Vi arbejder relationelt og anerkendende med fokus på udvikling. Derudover arbejder vi både med egen og de unges mentaliseringsevne. Indsatsen dokumenteres gennem behandlingsplaner i Journal Digital.

Ungekonsulenten har ofte en tovholderfunktion. Der vil være samarbejde med bl.a. Socialrådgivere, Familiekonsulenter, PPR, fritidsforeninger, frivillige, uddannelsesinstitutioner, UU vejleder, Rusmiddelcenter og SSP.

Dit arbejde med børn og unge vil indeholde:
 • Individuelt arbejde med de unges mål ud fra ICS
 • Relationsarbejde og kontakt med det nære netværk
 • Støtte til at udbygge sociale relationer f.eks. ved deltagelse i fritidsaktiviteter
 • Støtte i miljøskifte og evt. misbrugsbehandling
 • Støtte til hverdagsopgaver i den unges egen bolig
 • Botræning i Ungehuset
 • Dokumentation i Journal Digital
Vi kan tilbyde dig:
 • Et arbejde med høj grad af indflydelse og ansvar
 • Kollegaer, der er åbne og opmærksomme på hinanden
 • Høj faglighed og fokus på etik og ordentlighed
 • En dynamisk og udviklingsorienteret arbejdsplads
 • Supervision er en selvfølgelighed
Vi søger en kollega, der:
 • Har en uddannelse som pædagog, socialrådgiver, ergoterapeut eller lignende
 • Kan anvende viden og erfaring med unge i udsatte positioner; herunder tidligere anbragte, misbrugsproblemer og psykiske lidelser
 • Kan arbejde relationelt og skabe kontakt og tillid
 • Har kendskab til mentalisering
 • Tør og kan arbejde selvstændigt
 • Kan arbejde anerkendende og inkluderende
 • Agerer troværdigt og holder aftaler
 • Har kendskab til og kan bevæge sig på tværs af kommunale strukturer
 • Kan arbejde systematisk med dokumentation
Ungekonsulenterne hører organisatorisk til i Børn- Unge og Fritidsforvaltningen med ansættelsessted i Ungehuset. Der er et tæt samarbejde med sagsbehandlerne i familie- og Forebyggelsesafdelingen samt med de tværfaglige samarbejdsparter, der er omkring de unge.

I BUF tager vi udgangspunkt i det hele menneske med en anerkendende tilgang, hvor tværfaglighed er et must og vi søger løsninger i barnets nærmiljø ud fra en inkluderende og økonomisk ansvarlig tankegang.

Har ovenstående fanget din interesse og vil du høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte:
Teamleder Ungehuset Lone Munk tlf. 2018 0124 (uge 27 og 28) eller
Ungekonsulent Hanne Lyngholm tlf. 2447 4175

Løn og ansættelsesforhold:
Efter gældende overenskomst og principperne i Ny løn.
Der vil i forbindelse med ansættelse blive indhentet straffeattest og børneattest.
Ansøgningsfrist: den 7. august 2020
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 35

Overvejer du at søge job i Middelfart Kommune? Så går du måske også i tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent Anne Marie Klausen på tlf. 2240 0049 eller annemarie.klausen@middelfart.dk og hør hvad Middelfart kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på http://tilflytter.middelfart.dk/