Gå til sidens indhold
Billedet viser Middelfart Kommune i en given situation. Klik for at gå til Middelfart Kommune forside.

Center Døgn søger pædagoger til ny afd. for borgere med autisme

Center Døgn afdeling Skovbakken og ny afdeling for borgere med autisme søger 3 - 5 pædagoger med ansættelse fra 1.9.20 eller snarest derefter.

1-2 af pædagog stillingerne opslås særligt til Skovbakkens hus 1 og 2, hvor borger gruppen er varierende i aldersgruppe og diagnoser.

3-5 af pædagogstillingerne opslås til Skovbakkens nye autismetilbud, der forventes at opstarte den 1/10 2020. Her vil komme til, at bo mennesker med autisme spektrum forstyrrelser.

Er følgende punkter netop dig – ser vi frem til din ansøgning:
 • Drives du af den helhedsorienterede indsats og det tværfaglige samarbejde omkring det enkelte menneske med særlige behov.
 • Har du gode skriftlige dokumentations kompetencer og kan se det meningsskabende i dette.
 • Vil og kan du arbejde med metoden ’SMARTE mål’ og udarbejde delmål i tråd med det myndighedskommune har bestilt for den enkelte borger. For herigennem at se mennesket med særlige behov udvikle dets potentialer og kompetencer.
Hvis ja - vil vi glæde os til at modtage din ansøgning hvori du bl.a. beskriver hvordan du vil bidrage med ovenstående punkter.

Om Skovbakken:
Center Døgn og afdelingen Skovbakken er et helt unik specialpædagogisk bofællesskab. Vi er i udvikling og vores vision er, at blive et af Danmarks bedste bofællesskaber. Begge matrikler ligger naturskønt og har gode udendørs faciliteter.

På Skovbakken bor der 32 borgere. Fælles for alle borgerne er, at de har et varigt nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsniveau, heraf flere med tillægs og følge diagnoser. Borgergruppen favner bredt, hvilket gør hverdagen og løsningen af kerneopgaven varierende.

Vi har et øget fokus på den helhedsorienterede indsats, hvorfor der er ansat flere fagprofiler. På Skovbakken arbejder social og sundheds assistenter, ergoterapeuter og pædagoger sammen om, at kunne varetage kerneopgaven bedst muligt. Derfor skal du kunne arbejde tværfagligt og se styrken i hvordan de forskellige fagprofiler kan ’spille hinanden gode’ – for derved at kunne yde den bedste pædagogiske støtte for borgerne.

Vi er optaget af, at have en professionel og koordineret tilgang i vores arbejde, hvor vi inddrager forskellige redskaber i den habiliterende tilgang. Vi er ikke bange for, at være detektiver på vores egen rolle som fagpersoner og har altid borgeren som det centrale. Vi arbejder habiliterende omkring den enkelte borger, hvor samarbejdet skal være synligt i hverdagen for borgeren. Vi vil gerne opbygge et godt hjem for borgerne, med trygge og udviklende rammer.

Vi har tillid, respekt for hinandens fagligheder, dialog og ordenlighed i højsæde og vi søger kontinuerligt at udvikle og forbedre os til gavn for borgerne. Derfor hvis du har mod på nye udfordringer og vil være medskabere af den gode udvikling og dermed være med til, at forankre en kultur på bærende værdier, så venter der dig et spændende job på enten Skovbakken eller i det nye autisme tilbud. I dit nye arbejde vil du møde engagerede kollegaer hvor du vil have mulighed for, at udvikle dig fagligt samt have muligheden for at gøre en forskel.

Nyt autisme tilbud med start den 1.10.2020.
Det nye autisme tilbud på Skovbakken er placeret i et af de 4 huse på Skovbakken. Netop nu er håndværkerne i fuld gang med, at renovere eksisterende 4 lejligheder således, at disse kan blive klar til, at de nye borgere med autismespektrum forstyrrelser flytter ind.

Den pædagogiske hjørnesten og værdier er baseret på strukturpædagogik, low arousel, narrativ anderkendende pædagogik. Hvor neuropædagogikken er selve forståelsesrammen for disse metoder og tilgange hvor igennem der skabes gode læringsbetingelser for de kommende borgere. Det vil derfor være en fordel at du har kendskab til målgruppen og har arbejdet med ovenstående metoder.

Vi er optaget af at skabe nogle gode livsbetingelser for disse kommende borgere og vil have et stort fokus på inddragelse af velfærdsteknologier der kan tilgodese den enkeltes behov for støtte.

Derudover vil autismetilbuddet tage afsæt i den helhedsorienterede indsat omkring borgere, hvorfor at vi også kan tilbyde at borgeren har et aktivitets og samværstilbud på Skovbakken.

Du vil få en central rolle og du vil have høj grad af mulighed for faglige udvikling og tilføjelser af nye kompetencer. Vi vil glæde os til at du søger stillingen.

Fælles for alle nye kollegaer er at I har følgende profil:
 • Du kan arbejde helhedsorienteret og søger viden i det tværfaglige felt for, at finde den bedste pædagogiske løsning for de enkelte borgere.
 • Du er en ørn til, at dokumentere dit pædagogiske arbejde med afsæt i pædagogiske teorier.
 • Du kan arbejde ud fra SMARTE MÅL og herigennem udarbejde delmål ud fra hvad myndighedskommune har bestilt af ydelser på den enkelte borger.
 • Du har erfaring med at skrive opfølgningsbeskrivelser.
 • Du er dygtig til at anvende IT og her vil det være en fordel at have kendskab til Nexus.
 • Du ser værdien i at dele ud af din viden – ligesom du er nysgerrig på at lære nyt i samarbejdet med dine kollegaer.
 • Du er en reflekterende praktikker og en ’kreativ’ problemløser.
 • Du kan bevare overblikket i en forandringskultur, hvor mange opgaver er i spil.
 • Du er bevidst om at ’ord skaber den virkelighed vi er i’ og derfor er du en positiv medskaber i at skabe en arbejdsplads med afsæt i ærlighed, respekt, dialog og ordenlighed.
 • Du er et positivt menneske.
 • Du har kørekort.
   
Vil du vide mere:
Har du spørgsmål til ovenstående kan du skrive til afdelingsleder Rikke Thesbøl på mail: rikke.thesbol@middelfart.dk. Det vil også være muligt at ringe til Rikke Thesbøl den 9. juli 2020 kl. 10-11 eller den 14. juli 2020 mellem kl. 10-11 på følgende telefon nr.: 20 26 61 85.
Herefter er det muligt at ringe til Center Leder Anita Ringskær den 28/7 kl. 11-12 eller den 4/8 kl. 14-15 på følgende nr: 20 54 24 80
På Middelfart Kommunes Facebook side kan du se to nye opslag fra Skovbakken over tiltaget Happy Onsdag.

Løn og ansættelsesforhold:
I forhold til gældende overenskomst.
Efter gældende praksis i Middelfart Kommune indhentes der straffeattest.
Arbejdstiden vil være fordelt på både dag og aftenvagter samt weekendvagter hver 2. weekend.
Det er muligt at have indflydelse på timetallet dog minimum 30 timer og op til 37 timer.

Ansættelsessamtaler:
Det forventes at samtalen afholdes den 18. august 2020.

Ansøgningsfrist:
Søndag den 9. august 2020.

Overvejer du at søge job i Middelfart Kommune? Så går du måske også i tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent Anne Marie Klausen på tlf. 2240 0049 eller annemarie.klausen@middelfart.dk og hør hvad Middelfart kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på http://tilflytter.middelfart.dk/