Slagelse Kommune

Slagelse Kommune

Centerleder til Specialcenter Slagelse

Slagelse Kommunes Center for Handicap og Psykiatri søger en ny centerleder, som kan fortsætte udviklingen af Specialcenter Slagelse, samt understøtte en fælles retning og en stabil drift af det samlede center.

I Specialcenter Slagelse arbejder omkring 600 medarbejdere og specialcenter Slagelse udgør en virksomhed med et budget på 220 mio. kr.
Specialcenter Slagelse dækker 256 dag- døgn- og aflastningspladser, som er fordelt på 15 adresser i Slagelse kommune. Tilbuddene dækker tilbud til både børn, unge, voksne og ældre borgere med varige fysiske og psykiske handicaps.

Specialcenter Slagelse løser mange komplekse og specialiserede opgaver med stor faglighed og kvalitet.
Vi ønsker en centerleder, der i samarbejde med medarbejderne og de daglige ledere, kan fortsætte den gode udvikling af centret.

Du skal med afsæt i kommunens politiske vision, værdigrundlag og politikker arbejde med fortsat udvikling af kerneopgaven og centrets etiske profil. Du skal endvidere bidrage aktivt til at skabe helhed i opgaveløsningen på tværs af Center for Handicap og Psykiatri.

Visionen lyder:
Vi vil, med udgangspunkt i de drømme og ressourcer som hver enkelt borger har, understøtte en læring og forandring, som skaber mulighed for at leve et så selvstændigt og tilfredsstillende liv som muligt.


Har du solid ledelseserfaring, indlevelse og strategisk handlekraft, værner du om et positivt arbejdsmiljø, og har du lyst til at stå i spidsen for 600 engagerede medarbejdere, der arbejder og brænder for, at skabe de bedste bo- samværs- og aktivitetstilbud for borgere med varige fysiske og psykiske handicaps, så er det dig, vi søger som vores nye centerleder for Specialcenter Slagelse!

Se i øvrigt Specialcenter Slagelses hjemmeside (nyt vindue)

Ansvarsområder og opgaver

Vi søger en centerleder, der
 • kan fastholde, udvikle og sætte kursen inden for centerets fagområder
 • generelt er proaktiv og opsøgende i forhold til at udbygge efterspørgslen på vores specialiserede indsatser
 • mestrer personaleledelse af såvel ledere som medarbejdere
 • effektivt leder i overensstemmelse med lovgivning, politiske målsætninger, budget og aftaler
 • er aktivt bidragende i tværgående ledelsesfora
 • arbejder for, at Specialcenter Slagelse, som har stor geografisk spredning, fungerer og opleves som ét samlet center
 • kan skabe sammenhæng og koordinering i forhold til den kommunale opgaveløsning og hensynet til borgerne.
 • vil søge en fornuftig balance mellem styring og en tillidsbaseret og inddragende ledelsesstil gennem MED struktur og arbejdsmiljøorganisation.

Om dig

Vores nye centerleder har solid erfaring med ledelse af større organisationer, på et tilsvarende niveau, gerne fra det offentlige, og indsigt i målgruppen, samt kan dokumentere resultater, der er relevante for området.

Vi ønsker en centerleder som har noget på hjertet og som ambitiøst vil videreudvikle centret. Du skal kunne skabe dit eget ledelsesrum, strukturere, lede ledere, samt tilstræbe at centrets tilbud drives med højeste kvalitet for borgere og for medarbejdere.

Der forventes en uddannelsesmæssig baggrund indenfor enten det pædagogfaglig, socialfaglige eller sundhedsfaglige område. Hertil efteruddannelse inden for ledelse og administration.

Personlige kompetencer

Vi søger en centerleder, der
 • har gode relationelle kompetencer - er imødekommende og tillidsvækkende
 • evner konstruktivt samarbejde med både forældre, personale og eksterne samarbejdspartnere
 • er målrettet og handlingsorienteret med et godt overblik
 • er struktureret og har stærke refleksive kompetencer
 • er i stand til at lytte og stikke en finger i jorden
 • er dynamisk, autentisk og afbalanceret i sin fremtoning
 • kan stå fast – også når vinden blæser.

Vi tilbyder

 • et professionelt ledelsesfællesskab i en kommune, hvor ledelsesudvikling står højt på dagsordenen, og hvor vi er optaget af at blive dygtigere sammen
 • en organisation, der præges af høj faglighed og et godt arbejdsmiljø
 • et bredt ledelsesrum og ansvar, hvor du har mulighed for at sætte dit ledelsesmæssige præg på den fortsatte udvikling
 • deltagelse i Center for Handicap og Psykiatris kollegiale lederforum.

Løn og ansættelse

Lønindplacering er efter gældende overenskomst og forhåndsaftale.

Tiltrædelse er den 1. maj 2019.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
 • Handicap og psykiatrichef Thomas Knudsen på mobil 25 61 30 80 eller
 • områdeleder i Specialcenter Slagelse Janne Müller på mobil 20 36 06 61

Ansættelsesproces

Ansøgning og bilag skal fremsendes elektronisk og være Slagelse Kommune i hænde senest den 3. marts 2019 kl. 8.00.

Der vil blive udarbejdet personlighedsprofil mellem 1. og 2. samtalerunde. Første samtalerunde afholdes den 19. marts 2019. Udarbejdelsen af personprofil og referencer vil foregå i perioden mellem samtalerne. Anden samtalerunde afholdes den 26. marts 2019.