Slagelse Kommune

Slagelse Kommune

Talehørekonsulent/audiologopæd - barselsvikar

Pædagogisk Udvikling & Inklusion (Slagelse PPR) i Slagelse Kommune søger en talehørekonsulent/audiologopæd - barselsvikar på fuld tid og med tiltrædelse snarest muligt gerne fra 1. maj 2019 – vikariatet løber frem til sommerferien 2020

Opgaven som talehørekonsulent indebærer

 • konsultativt arbejde i dagtilbud og skoler
 • undersøgelser, indsatser og samtaler med børn og deres forældre
 • faglig og pædagogisk rådgivning til pædagoger, lærere, ledelser og andre ressourcepersoner.

Vi ønsker at supplere staben med en medarbejder der har

 • uddannelse som universitets uddannet audiologopæd
 • god relationskompetence
 • kendskab til fagområdets værktøjskasse (test, interventionsformer m.v.)
 • blik for sit fag i en større, tværfaglig sammenhæng
 • erfaring med udvikling af voksne i børnenes læringsmiljøer.

Pædagogisk Udvikling og Inklusion tilbyder en arbejdsplads med

 • højt til loftet og en uhøjtidelig omgangstone
 • mulighed for at arbejde med såvel enkeltsager, som udvikling af pædagogiske miljøer
 • gode, engagerede kolleger i en tværfaglig enhed
 • høj grad af selvstændighed i jobbet og en ledelse, der har tillid til at alle gør sig umage og yder det bedste i forhold til opgaven.

Fokus i Pædagogisk Udvikling & Inklusions opgave er at øge inklusionen af ALLE børn i dagtilbud og skoler ved dels at understøtte udvikling af den pædagogiske praksis, dels at styrke indsatserne i forhold til de enkelte børn i vanskeligheder. Pædagogisk Udvikling & Inklusion er midt i en omstillingsproces til at være en fleksibel, understøttende afdeling, der arbejder tæt på børnene og sammen med de medarbejdere, børnene og de unge møder i dagtilbud og skoler. Forventningen er at halvdelen af arbejdet er rettet mod børnenes udviklingsmiljøer og halvdelen er rettet mod det enkelte barn i vanskeligheder. I hverdagen arbejder vi tæt sammen med socialrådgivere, SSP og andre ressourcepersoner i børnenes opvækstmiljøer.

Pædagogisk Udvikling & Inklusion er en tværfaglig afdeling under Center for Børn og Unge, bestående af psykologer, inklusionsvejledere, pædagogiske konsulenter, tale-hørekonsulenter, motorikkonsulenter, IT supportere, samt administrative medarbejdere og ledelse.
Arbejdet i PUI er organiseret i fire geografiske områder tilknyttet en fast gruppe af dagtilbud og skoler. I det geografiske område vil man som talehørekonsulent indgå i et tværfagligt distriktsteam under ledelse af en tværfaglig teamleder. Derudover er der et fagligt fællesskab – ”Fagligt Forum” – med alle talehørekonsulenterne på tværs af de fire distrikter.

Yderligere oplysninger

gives hos
 • leder Bo Clausen på tlf. 20 54 50 83 eller
 • teamleder i distrikt Slagelse Nord og Slagelse Syd, Anette Holm Larsen, tlf. 24 42 31 79.

Ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Slagelse Kommune indhenter offentlig straffeattest og børneattest ved alle nyansættelser.

Ansøgningsfrist

 • 25. marts 2019 kl. 12.

Ansættelsessamtaler afholdes den 28. marts 2019.