Gå til sidens indhold

Slagelse Kommune

Slagelse Kommune

Talehørekonsulent/audiologopæd

Pædagogisk Udvikling & Inklusion (Slagelse PPR) i Slagelse Kommune søger en talehørekonsulent/audiologopæd på fuld tid og med tiltrædelse snarest muligt.

Opgaven som talehørekonsulent indebærer

 • konsultativt arbejde i dagtilbud og skoler
 • undersøgelser, indsatser og samtaler med børn og deres forældre
 • faglig og pædagogisk rådgivning til pædagoger, lærere, ledelser og andre ressourcepersoner.

Vi ønsker at supplere staben med en medarbejder, der har

 • uddannelse som audiologopæd
 • god relationskompetence
 • kendskab til fagområdets værktøjskasse (test, interventionsformer mv.)
 • blik for sit fag i en større, tværfaglig sammenhæng
 • erfaring med udvikling af voksne i børnenes læringsmiljøer
 • interesse for specialområdet.

Pædagogisk Udvikling og Inklusion tilbyder en arbejdsplads med

 • højt til loftet og en uhøjtidelig omgangstone
 • mulighed for at arbejde med såvel enkeltsager, som udvikling af pædagogiske miljøer
 • gode, engagerede kolleger i en tværfaglig enhed
 • høj grad af selvstændighed i jobbet og en ledelse, der har tillid til at alle gør sig umage og yder det bedste i forhold til opgaven

Pædagogisk Udvikling & Inklusion (PUI) bygger på en vision om at være en fleksibel, understøttende enhed, der arbejder blandt børnene og de medarbejdere, børnene og de unge møder i dagtilbud og skoler.
PUI er en del af det almene børne- og ungeområde. Det er PUIs opgave at øge inklusionen af ALLE børn i dagtilbud og skoler i en passende balance mellem at understøtte udvikling af den pædagogiske praksis og styrke indsatserne i forhold til det enkelte barn.
Arbejdet består af traditionelle PPR opgaver, pædagogisk-psykologiske udviklingsprojekter, kompetenceudvikling, samt supervision og vejledning af medarbejdere og ledelser. Som medarbejder i PUI skal man være indstillet på at arbejde både hjemme i familierne og ude blandt børnene på skoler / i dagtilbud.

Der pågår aktuelt et udviklingsarbejde omkring tale-høre konsulentarbejdet i Slagelse. Fokus i udviklingsarbejdet ligger på mere af den almene forebyggelse og færre individuelle indsatser. Som ny talehørekonsulent vil du hermed få stor mulighed for at forme måden opgaverne skal løses på.

Pædagogisk Udvikling & Inklusion er en tværfaglighed enhed, bestående af psykologer, inklusionsvejledere, pædagogiske udviklingskonsulenter, tale-hørekonsulenter og motorikkonsulenter, samt en stabsfunktion med specialpædagogisk sagsbehandler, administrative medarbejdere og ledelse.
Arbejdet i PUI er organiseret i fire geografiske områder tilknyttet en fast gruppe af dagtilbud og skoler. Stillingen indeholder aktuelt skoler og dagtilbud i Slagelse By og den nærmeste omegn.

I det geografiske område vil man som talehørekonsulent indgå i et tværfagligt distriktsteam. Derudover er der et fagligt fællesskab med alle talehørekonsulenter på tværs af de fire distrikter. I PUI er der tværfaglig personaleledelse.

Yderligere informationer

kan fås ved henvendelse til

Ansøgningsfristen

 • er den 14. august 2020, kl. 12:00.
Ansættelsessamtaler afholdes den 26. august 2020