Gå til sidens indhold

Slagelse Kommune

Slagelse Kommune

Pædagog og SSA til botilbud på Autisme Center Vestsjælland

Autisme Center Vestsjælland søger pædagog og SSA til botilbud for sansemæssigt særligt sårbare unge og voksne.


Autisme Center Vestsjælland søger en pædagog og SSA til vores botilbud. Stillingerne er på 32 timer pr uge, eller mere efter nærmere aftale.

Autisme Center Vestsjælland er et kommunalt specialcenter med tilbud til børn, unge og voksne med diagnoser inden for autismespektret. Vi er oprettet efter SEL §§ 36, 66.6, 104, 107 og 108, ABL § 105 (med støtte jf. SEL §§ 83 og 85), Folkeskolelovens § 20.2 samt Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Autisme Center Vestsjælland er delt i hhv. Undervisnings-, Børne- samt Unge- og Voksenområdet.

Vores overordnede strategi for at understøtte gode liv er høj socialpædagogisk autismefaglighed. Vi har tydelige - og ufravigelige - forventninger til, at du indgår som en aktiv og givende del af dette.

Tilbuddet er et skærmet botilbud med individuel bolig efter SEL § 108 for unge og voksne borgere, der er sansemæssigt særligt sårbare og ikke kan rumme at bo med tætte naboer og fællesområder. Det er unge og voksne, som i perioder kan have udadreagerende og selvskadende adfærd.

Med udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og muligheder tilbyder vi low arousal og en struktureret hverdag med tilpassede aktiviteter. I boligen og i det pædagogiske arbejde er der stor opmærksomhed på de sansemæssige indtryk. Det er en hverdag, som skal give mening for den enkelte beboer og foregå med tilpasset tempo og indhold.

Du skal have lyst til at arbejde i en spændende og krævende pædagogisk hverdag med krav om høj autismefaglighed. Du vil blive klædt på til opgaven, bl.a. gennem kursusdage og fast supervision.  I forhold til SSA forventer vi, at du bidrager med dine sundhedsfaglige kompetencer og indgår i det pædagogiske arbejde.

Der er skiftende arbejdstider mellem kl. 07.00-23.00, og der arbejdes hver anden weekend.

Der er tilknyttet tværfaglige kollegaer i form af ergo- og fysioterapeut, audiologopæd, psykolog og socialrådgiver.

Vi forventer, at du

 • er uddannet pædagog eller SSA
 • er god til mundtlig og skriftlig kommunikation og dokumentation
 • er rolig og ansvarsbevidst
 • trives i en omskiftelig hverdag
 • kan arbejde relationsskabende og anerkendende i et recovery- og rehabiliterende perspektiv
 • kan arbejde selvstændigt 1:1 sammen med den enkelte beboer samt indgå i tværfagligt samarbejde og sparring med kollegaer
 • hvis du har konkret erfaring med autismespektrumforstyrrelser, er det en fordel men ikke et krav. Vi forventer dog, at du vil lære, og at du bringer dine faglige og etiske overvejelser ind i hverdagens dilemmaer, både ift. beboere og kollegaer.

Få mere at vide hos

 • daglig leder Kenneth Højland Hansen, tlf. 51 31 57 22 eller
 • daglig leder Rikke Kugelmann, tlf. 51 68 71 92.

Du kan forvente at blive klædt på til opgaven med indkøringsvagter og overlevering fra dine nye kollegaer. Autisme Center Vestsjælland samarbejder med Absalon omkring kompetenceudvikling. Det betyder blandt andet, at alle fastansatte pædagoger skal på et pædagogisk diplommodul omkring sociale og kognitive udviklingsforstyrrelser, 10 ECTS-point med intern prøve. Modulet er specialdesignet til os, så der bliver stort fokus på autisme.

Opstartsdato

 • 1. november 2020 eller før, hvis muligt.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst + et lokalt fastsat tillæg.

Vi indhenter børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

Ansøgningsfrist

 • 20. september 2020.

Samtaler afholdes

 • 28. september 2020 i tidsrummet kl. 9.00-16.00 for SSA-stillingen.
 • 29. september 2020 i tidsrummet kl. 9.00-16.00 for pædagog-stillingen.