Gå til sidens indhold

Slagelse Kommune

Slagelse Kommune

Pædagog til Storebæltskolens indskoling

Vil du have et spændende job, hvor din lyst og evne til at arbejde med børn med særlige behov, kan komme i spil?

Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever med generelle indlæringsvanskeligheder begrundet i udviklingshæmning. Se flere oplysninger på Storebæltskolens hjemmeside (nyt vindue).

Indskolingens personale er kendetegnet ved at være tydelige og villige til at tage ”det lange seje træk” for at se udviklingen hos eleven. Der arbejdes på at skabe genkendelighed, rutiner og aktiviteter i henholdsvis skole og SFO, så eleverne oplever at mestre positive rutiner.

Vi søger en pædagog, der arbejder struktureret og trives i det tætte teamsamarbejde. Vi løfter i flok og forventer af hinanden, at der er gensidig nysgerrighed på hinandens metoder og tilgang til opgaven. Vi vægter et tæt samarbejde med forældre om elevens trivsel og læring.

Vi tilbyder en skoledag med små mirakler, liv og udvikling og du får dygtige kollegaer og en bred vifte af fagpersoner til at sparre med.

Vi kan tilbyde

 • en fantastisk, unik og herlig børnegruppe at arbejde med
 • en innovativ arbejdsplads hvor vi vil, kan og tør
 • en uhøjtidelig omgangstone, hvor vi lægger vægt på glæde, humor og faglig stolthed
 • et dokumenteret godt arbejdsmiljø, hvor vi spiller hinanden gode og taler om det der er vigtigt
 • et fokus på og en forventning om et velfunderet højt fagligt og pædagogisk niveau blandt personalet
 • et tæt teamsamarbejde, hvor vi løfter i flok og er hinandens forudsætninger
 • ekstern supervision og efteruddannelse, som giver mulighed for personlig udvikling
 • IKT som en naturlig del af skolens hverdag
 • en attraktiv løn
 • en skole med gode adgangsforhold tæt på Korsør station og motorvejen.

Vi forventer, at du

 • er uddannet pædagog gerne med erfaring inden specialpædagogiske felt
 • er kreativ og fleksibel, åben for nye tiltag og parat til at indgå i et konstruktivt samarbejde
 • kan læse de situationer/relationer, du befinder dig i og kan navigere i dem
 • Er faglig dygtig, tydelig, reflekterende og handlekraftig
 • er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation med henblik på dokumentation, dialog og formidling
 • tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle behov.
 • er stærk til at danne relationer og til at tage ansvaret for relationen til barnet
 • har forståelse for egen indflydelse i det pædagogiske samspil og kan reflektere over det
 • kan skabe og fastholde forudsigelighed, genkendelighed og læringslyst for eleverne
 • byder aktivt ind i det fælles faglige teamsamarbejde – og er skarp på, hvad du kan tilbyde os
 • arbejder didaktisk, med fokus på at opstille mål og arbejde struktureret med barnets udvikling
 • har lyst til undervise børn fagligt og socialt
 • mestrer det tværfaglige samarbejde med skolens personale
 • har mod på et udvidet forældresamarbejde, hvor vi møder forældre åbent og respektfuldt.

Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2021.

Stillingen er som udgangspunkt på 35 timer pr. uge med løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Flere informationer

Hvis du ønsker yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte
 • indskolingsleder Charlotte Søfeldt på telefon 30 69 57 75
 • skoleleder Benjamin Ejlertsen, på telefon 51 18 57 55 eller på mail: beejl@slagelse.dk

Ansøgningsfrist

 • 23. november 2020 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler afholdes 26. november 2020.