Gå til sidens indhold

Slagelse Kommune

Slagelse Kommune

Talehørekonsulent/audiologopæd til Pædagogisk Udvikling & Inklusion (Slagelse PPR)

Pædagogisk Udvikling & Inklusion (Slagelse PPR) i Slagelse Kommune søger en talehørekonsulent/audiologopæd på fuld tid med tiltrædelse snarest muligt.

Opgaven som talehørekonsulent indebærer

 • konsultativt arbejde i dagtilbud og skoler
 • undersøgelser, indsatser og samtaler med børn og deres forældre
 • faglig og pædagogisk rådgivning til pædagoger, lærere og ledelser.

Vi ønsker at supplere staben med en medarbejder, der har

 • uddannelse som audiologopæd/pædagog eller lærer med diplomuddannelse  i “tale-sprog og høre”-modulerne
 • god relationskompetence
 • kendskab til fagområdets værktøjskasse (test, interventionsformer med videre)
 • blik for sit fag i en større, tværfaglig sammenhæng
 • erfaring med udvikling af voksne i børnenes læringsmiljøer
 • et udadvendt gemyt og gåpåmod.

Vi tilbyder en arbejdsplads med

 • højt til loftet og en uhøjtidelig omgangsform
 • mulighed for at arbejde med såvel udvikling af børnenes kontekster som enkeltsager
 • gode, engagerede fagkolleger i en tværfaglig enhed
 • høj grad af selvstændighed i jobbet
 • en ledelse, der har tillid til at alle gør sig umage og yder det bedste i forhold til opgaven
 • et introduktionsforløb med mentor, intern supervision og faglig oplæring til PPR arbejdet.

Om os

Pædagogisk Udvikling & Inklusion bygger på en vision om at være en fleksibel og understøttende enhed, der arbejder ude blandt børnene og de medarbejdere, som børnene og de unge møder i dagtilbud og skoler.

Vi er en integreret del af det almene børne- og ungeområde. Det er vores opgave at øge inklusionen af ALLE børn i dagtilbud og skoler i en passende balance mellem at understøtte udvikling af den pædagogiske praksis og styrke indsatserne i forhold til det enkelte barn.
Arbejdet består af traditionelle PPR-opgaver, pædagogisk-psykologiske udviklingsprojekter, kompetenceudvikling, samt supervision og vejledning af medarbejdere og ledelser. Som medarbejder i PUI skal man være indstillet på også at arbejde hjemme hos familierne.

Pædagogisk Udvikling & Inklusion er en tværfaglighed enhed, som består af psykologer, inklusionsvejledere, pædagogiske udviklingskonsulenter, tale-hørekonsulenter og motorikkonsulenter samt en stabsfunktion med et specialpædagogisk udviklingsteam, administrative medarbejdere og ledelse.
Arbejdet er organiseret i fire geografiske områder tilknyttet en fast gruppe af dagtilbud og skoler. Stillingen indeholder aktuelt skoler og dagtilbud i Slagelse og den nærmeste omegn.
I det geografiske område vil man som talehørekonsulent indgå i et tværfagligt distriktsteam. Derudover er der et fagligt fællesskab med alle talehørekonsulenter på tværs af de fire distrikter. I PUI er der tværfaglig personaleledelse.

Vil du vide mere?

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til

Ansøgningsfrist

 • 28. januar 2021 kl. 12:00.
 • Ansættelsessamtaler afholdes 2. februar 2021.