Gå til sidens indhold

Slagelse Kommune

Slagelse Kommune

Lærer til Marievangsskolen

Er du en faglig dygtig lærer som vægter relationskompetencer, klasserumsledelse, faglighed og trivsel lige højt.
I givet fald har vi elever, som glæder sig til at tage imod en energisk, inspirerende og smilende lærer.

Vi søger en lærer, der

  • altid er nysgerrig på egen praksis
  • tager udgangspunkt i relationel klasserumsledelse
  • varierer sin undervisning
  • er en god teamplayer og ser teamsamarbejde som et naturligt arbejdsgrundlag.

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyder undervisning i håndværk/design, modtageklasser, musik og idræt. Vi er også meget interesserede, hvis du har erfaring med DSA undervisning.
Du vil indgå i et tæt teamsamarbejde på klasse- og årgangsniveau.

Marievangsskolen er en afdelingsopdelt skole med ca. 650 elever fordelt på 0.- 9. klasse samt 3 modtagerklasser. Herudover har skolen 220 elever i SFO og et tæt samarbejde med Fritidsklubben Marievang. Vi er ca. 70 medarbejdere på skolen.

Vi er en skole med en stor og spændende diversitet bundet sammen med meningsskabende fællesskaber og fokus på faglig progression.

For nyansatte gælder blandt andet følgende
  • Mentorordning, hvor nyuddannede lærere får erfaren lærer som coach.
  • Møderække fordelt over skoleåret mellem nyansatte, ledelsen og TR.
Under medarbejdersamtaler laves aftaler om den ansattes fremtidige arbejdsfunktioner og udvikling.
Du får din egen pc og har mulighed for flekstid.

Yderligere oplysninger

Ønsker du at vide mere om skolen, er du velkommen til at kontakte
  • viceskoleleder Jørgen Lyck Elsborg på telefon 42 20 21 25, eller mail jlels@slagelse.dk
vores hjemmeside kan du læse mere om skolen eller på vores Facebook side og Instagram. Du er meget velkommen til efter aftale at komme og besøge skolen.

Frister

  • 25. januar 2021
  • Ansættelsessamtaler den 28. januar 2021
  • Ansættelse den 1. marts 2021 (gerne før)