Gå til sidens indhold

Slagelse Kommune

Slagelse Kommune

SSH til fast nattevagt på bosted Rosenkildevej 97

Rosenkildevej 97 er et botilbud til voksne med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Botilbuddet er en del af Specialcenter Slagelse og er beliggende tæt på byen, samt i naturskønne omgivelser. Der er nem adgang til indkøb, aktiviteter og socialt liv m.m. Huset er bygget i et plan, hvor der er 30 boliger fordelt i 5 levegrupper, med 6 borger i hver levegruppe.
Borgerne er i alderen 20 til 71 år, og alle har et stort støttebehov i alle livets forhold både pædagogisk og sundhedsfagligt.

I vores arbejde, vægter vi højt, at borgerne inddrages i eget liv. Hvor vi sammen med borgerne skaber en hverdag med oplevelser og stor medindflydelse. Den enkelte skal mødes med et menneskesyn der bygger på respekt og værdighed – hvor den enkelte dagligt bliver anerkendt ved at blive set –hørt – forstået og imødekommet.

Vi arbejder med høj faglighed inden for metoderne

 • Sansemotorik
 • Totalkommunikation
 • Recovery
 • Døv-blindhed
 • Low arousal
 • Sundhedsfremmende tilgang.

Vi tilbyder bl.a.

 • høj faglighed med mulighed for udvikling både fagligt og personligt
 • at være en del af et selvledende team
 • en individuel beboergruppe, der stiller krav til engagement/ handlekraft/ærlighed
 • at du vil få fagligt ansvar i forhold til medicin/sundhedsdokumentation

Vi forventer, at du som SSH

 • har lyst til at arbejde i et pædagogisk miljø
 • har lyst til pædagogisk arbejde med borgere, der har multiple og komplekse handicap
 • har lyst til at arbejde med udvikling og faglig sparring
 • kan indgå i forskellige netværk på en faglig og konstruktivt måde, både tværfagligt og monofagligt
 • kan dokumentere i en elektronisk borgerjournal, både i forhold til det pædagogiske og det sundhedsfaglige arbejde
 • kan arbejde selvstændigt og er god til at samarbejde med dit team
 • nattevagterne er fordelt på 7 dages nattevagter i lige uger med start mandag eller onsdag

For yderligere oplysninger

kan du kontakte
 • daglig leder Tina Hedegaard på telefon 21 67 61 55.

Du kan finde oplysninger om Specialcenter Slagelse på Specialcenter Slagelses hjemmeside (nyt vindue).

Ansøgningsfrist
Ansøgning skal være Specialcenter Slagelse, Rosenkildevej 97, 4200 Slagelse i hænde senest den
 • 25. januar 2021.

Send derfor hurtigst muligt din ansøgning afsted til os, vi glæder os til at høre fra dig.