Gå til sidens indhold

Slagelse Kommune

Slagelse Kommune

Pædagog, pædagogisk assistent eller medhjælper til satellitterne

Spændende stillinger som pædagog, pædagogisk assistent eller ufaglært til satellitterne ved Autisme Center Vestsjælland
 
 • Trives du med ansvar samt selvstændig og teambaseret opgavevaretagelse?
 • Vil du være en del af et stærkt tværfagligt miljø?
 • Har du lyst til at bidrage til den høje faglighed, særligt med viden inden for autismespekteret og tilgrænsende diagnoser?
 • Kan du være i, og se dig selv i, enkeltmandsopgaver?
 • Besidder du en god portion refleksion over egen handling og det, som du er en del af?
 • Lyst til at udvikle dine evner til at arbejde med etiske dilemmaer?
Så er du måske vores nye kollega!

Satellitterne består af borgere i alderen fra 18 år og op efter. Borgerne bor under § 107 og § 108, i egen bolig. Borgerne har differentieret behov for hjælp og støtte i deres dagligdag. Fælles for dem alle er, at de har et stort behov for støtte til planlægning og udførelse af mange af dagligdagens gøremål. Alle vores borgere er smukke mennesker, der på hver deres måde har evner, som gør dem unikke. De har brug for, at du vil være med til at gøre deres liv meningsfuldt, ud fra deres ståsted. Du kan være med til at skabe et liv som tager afsæt i den enkeltes ønsker og behov. Det betyder at du sammen med dine kommende kollegaer hele tiden skal være nysgerrig på, og afsøgende, om vi tager de rigtige beslutninger for og med borgeren og dennes liv. Det betyder, at vi arbejder med et recovery-/rehabiliterende-orienteret syn på den enkelte borger med afsæt i autismepædagogik.

Vi forventer, at du som person

 • har kendskab til at arbejde med borgere, der har komplekse problemstillinger
 • kan indgå i et konstruktivt og refleksivt samarbejde
 • kan bruge dokumentationen som arbejdsredskab
 • kan samarbejde tværfagligt
 • kan varetage personlig pleje
 • er loyal overfor fælles faglige indsatser
 • har evne til at sætte borgerens perspektiv i spil
 • har kørekort
 • kan arbejde selvstændigt og samtidig evner at samarbejde med sit team
 • (gerne) har kendskab til sansestimulation
 • (gerne) har kendskab til alternativ kommunikation

Vi tilbyder blandt andet

 • et spændende og afvekslende arbejde
 • en individuel beboergruppe, der stiller krav til engagement, handlekraft og ærlighed
 • en personalegruppe med forskellighed som en force
 • samarbejde med eksterne instanser
 • faglig opkvalificering
Du kan forvente at blive klædt på til opgaven med indkøringsvagter og overlevering fra dine nye kollegaer, samt mødefrekvens med fagligt fokus. Autisme Center Vestsjælland samarbejder med Absalon omkring kompetenceudvikling. Det betyder blandt andet, at alle fastansatte pædagoger kommer på et pædagogisk diplommodul omkring sociale og kognitive udviklingsforstyrrelser, 10 ECTS-point med intern prøve. Modulet er specialdesignet til os, så der bliver stort fokus på autisme.

Om stillingerne

Stillingerne er på mellem 32 og 35 timer om ugen i gennemsnit. Der er skiftende arbejdstider, og der arbejdes hver anden weekend.

Du kan læse mere om os på Autisme Center Vestsjællands hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
 • daglig leder Rikke Rydstrøm Kugelmann på mail rikku@slagelse.dk eller på telefon 51 68 71 92 eller
 • daglig leder Kenneth Højland Hansen på mail kennh@slagelse.dk eller på telefon 51 31 57 22

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst + et lokalt fastsat tillæg.

Vi indhenter børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

Ansøgningsfrist og start

Frist
 • 21. april 2021.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 29. april 2021.
Opstartsdato er den 1. juni 2021 eller efter nærmere aftale.