Gå til sidens indhold

Slagelse Kommune

Slagelse Kommune

Pædagog til botilbud for voksne på Autisme Center Vestsjælland

Vi søger en kollega til botilbud for voksne, hvor der bor tre borgere (to mænd og en kvinde) i alderen 42-63 år.
Borgerne har autismespektrumforstyrrelser og nedsatte kognitive evner. Vi søger en pædagog, der aktivt vil deltage i at danne det bedst mulige grundlag for, at borgerne har en meningsfuld og alsidig hverdag.

Vi er en dynamisk personalegruppe, som udvikler vores faglighed løbende, for derved hele tiden at blive dygtigere til at understøtte en meningsfuld hverdag for borgerne.
Vi er optagede af at støtte borgerne i at leve et liv, der er deres liv. Vi oplever ofte, at almindelige samfundsnormer og samfundsværdier ikke nødvendigvis skaber glæde i livet for de borgere, der bor på Rosenkildevej 85. Derfor bestræber vi os på, at finde ud af, hvad det er, der giver den enkelte borger livsglæde, og støtter dem i at opfylde deres små og store ønsker i livet og dagligdagen. Det er vigtigt, at borgerne oplever kvalitet og indflydelse i eget liv. Vores pædagogiske tilgang tager afsæt i den recovery-orienterede tilgang, og vi er optagede af altid at tænke etik ind i vores arbejde og arbejde rellationsskabende i forhold til borgerne i teamet.

Vil du være den, der kan tilføje den manglende profil til et ellers helstøbt team? Så vil vi meget gerne høre fra dig, som kan tilslutte sig nedenstående
  • Er uddannet pædagog og besidder en stærk faglighed
  • Gerne har erfaring indenfor autismespektrum-forstyrrelser og/eller erfaring fra indenfor psykiatrien
  • Kan indgå og samarbejde i et dynamisk team og på tværs af forskellige faggrupper og pårørende
  • Brænder for den motiverende tilgang
  • Har forståelse for, at borgerne ikke altid er motiveret til aktivitets- eller samværstilbud første, anden eller tredje gang, men fortsat er afsøgende omkring borgernes interesser
  • På trods af ovenstående, har fornemmelse for borgernes grænser
  • Har forståelse for, at kommunikationen med borgerne kan stå i vejen for, at de motiveres og er nysgerrige på at anvende andre kommunikationsstrategier
  • Kan begrunde og dokumentere din faglige praksis i både skrift og tale, er reflekterende og kan/tør stille spørgsmål til egen og andres praksis
Du kan forvente at blive klædt på til opgaven med indkøringsplan og overlevering fra dine nye kollegaer. Autisme Center Vestsjælland samarbejder med Absalon omkring kompetenceudvikling. Det betyder blandt andet, at alle fastansatte pædagoger skal på et pædagogisk diplommodul omkring sociale og kognitive udviklingsforstyrrelser, 10 ECTS-point med intern prøve. Modulet er specialdesignet til os, så der bliver stort fokus på autisme.

Yderligere oplysninger

Har du uddybende spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte
  • daglig leder Claus Zangger Hansen på telefon 21 84 34 99

Om stillingen

Stillingen er 32 timer om ugen i gennemsnit. Der er skiftende arbejdstider og arbejde hver anden weekend.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst + et lokalt fastsat tillæg.

Vi indhenter børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

Ansøgningsfrist og start

Frist 
  • 25. april 2021.
Samtaler afholdes 28. april 2021 i tidsrummet 09.00-15.00.
Opstartsdato er 1. juni 2021 eller snarest muligt.