Gå til sidens indhold
Billedet viser Struer Kommune i en given situation. Klik for at gå til Struer Kommune forside.

Barselsvikar til Ungeteamet i Familierådgivningen

En af vore socialrådgivere er på barsel. Derfor søger vi en vikar til Struer Kommunes Familierådgivning i Center for Børn & Familie.
Stillingen er på 30 timer om ugen og ønskes besat pr. 1. juni 2021 frem til 18. februar 2022.

Om Børn og Familie

Børn & Familie består foruden Familierådgivningen af Sundhedsplejen, PPR og Familiebehandlingen og en stab. Vores opgaver strækker sig fra det almene område, herunder sundhedsplejens sundhedsfremmende arbejde til eksempelvis myndighedsområdets forebyggende, specialiserede og mere intervenerende arbejde. Vi tilbyder råd og vejledning og anden hjælp til børn og familier hvoraf nogle har særlige sociale, psykiske, fysiske eller adfærdsmæssige vanskeligheder.
Børn & Familie beskæftiger ca. 60 medarbejdere og hører til i Velfærdshuset på Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer. Det er vigtigt for os, at vores indsatser fremstår helhedsorienteret og sammenhængende for den enkelte borger, og således også for det barn og den familie, vi konkret er i berøring med. Derfor vægter vi et godt samarbejde både internt og på tværs.

Familierådgivningen

Familierådgivningen består af fire teams, hvis målgruppe er børn og unge i udsatte positioner. De fire teams er: et Modtagelsesteam, et Børneteam, et Ungeteam og et Handicapteam. Som organisation er vi optaget af at lykkes med vores opgaver i sin helhed. Derfor hjælper vi hinanden efter behov på tværs af de forskellige teams. Du vil derfor også skulle løse opgaver for de andre teams efter behov.

Som medarbejder i Familierådgivningen tilbyder vi dig en hverdag med store faglige og personlige udfordringer, hvor ikke to dage er ens. Vi har et godt professionelt samarbejde ligesom det sociale fællesskab i høj grad er præget af en god stemning, humor og engagement. Du vil indgå i tværfagligt samarbejde med kollegaer fra almenområdet, sundhedsområdet, familiebehandlere og kontaktpersoner, politi og andre myndigheder.

Arbejdsopgaverne vil primært bestå af

 • håndtering af underretninger
 • udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og handleplaner.
 • varetagelse af iværksættelse, opfølgning og afslutning af foranstaltninger jævnfør Servicelovens § 52
 • tværfagligt koordinering og samarbejde i opgaverne

Vi forventer af dig, at du

 • er uddannet socialrådgiver
 • er engageret og brænder for at arbejde i familier, der har mange forskellige problemer
 • lytter til og inddrager familier og børn/unge i løsningen af deres problemer på en sådan måde, at du selv kan lade dig påvirke heraf
 • aktivt inddrager familiernes netværk i både afdækning af og løsningen af de udfordringer, som skal afhjælpes i familierne
 • har lyst og evne til tværfagligt samarbejde
 • er god til at skabe overblik i en travl hverdag og arbejder systematisk
 • inddrager dine kolleger i opgaveløsningen og reflekterer over din egen og rådgivningens praksis
 • har overblik samt er i stand til at arbejde og tilrettelægge selvstændigt
 • har lyst til at arbejde i en konsulterende funktion på tværs af mange afdelinger
 • har lyst til at indgå i det faglige og sociale fællesskab i afdelingen, hvor humor, godt humør og et glimt i øjet er kendetegnende for vores arbejdsmiljø
 • du har kørekort og bil til rådighed

Vi tilbyder

En velorganiseret afdeling med kompetente medarbejdere, der har lyst og vilje til at sikre de bedst mulige resultater. Vi tilbyder et spændende job, hvor du kommer til at bruge dine faglige og personlige kompetencer i et uformelt og dynamisk arbejdsmiljø. Vi har erfaring med, at et godt samarbejde sammen med faglig og personlig udvikling skaber de bedste resultater og god social kapital.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation

Tiltrædelse

Den 1. juni 2021.

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte

Leder af Familieafdelingen Jens Birkmose på mail jensbi@struer.dk eller telefon 20 48 50 88 eller Fagkoordinator Lene Vang på mail lvp@struer.dk eller telefon 61 89 28 16.

Praktiske oplysninger

Ansøgning vedlagt relevante bilag sendes via link på struer.dk.

Ansøgningsfrist

Torsdag den 22. april 2021 kl. 24.

Kandidater til samtale bliver inviteret skriftligt fredag den 23. april 2021 inden kl. 13.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 26. april 2021 fra kl. 11.

Du kan læse mere på Struer Kommunes hjemmeside.