Gå til sidens indhold

Gribskov Kommune

Gribskov Kommune

Socialrådgiver/-formidler til Familierådgivningen i Social og Sundhed

Gribskov Kommune ønsker at arbejde efter "Sveriges-modellen" på børne og unge området. Et tættere samarbejde med familierne - har du lyst til at være med?


Vi søger en socialrådgiver/-formidler til fastansættelse i et af vores distriktsteam i Familierådgivningen i Gribskov Kommune.

Vi er organiseret således, at børn og unge oplever færrest mulige skift, hvor rådgiverne varetager det samlede forløb i igangværende sager med underretning, undersøgelse og foranstaltning. Dette sikrer kontinuitet og flow i sagsbehandlingen overfor borgeren og giver rådgiverne mulighed for, at få erfaring og udvikle sig indenfor alle sagsbehandlingsskridt.
Der er fokus på lovmedholdelighed, systematik og kvalitet i sagsbehandlingen og på at udvikle en praksis, der er funderet i evidensbaserede tilgange. Vi sætter retning mod det, der virker via effektorienteret ledelse og faglighed.

Familierådgivningen er fordelt på 4 mindre teams, hvor vi primært arbejder med børn og unge mellem 0-13 år samt anbringelser 0-18 år.
Team øst, team vest, team handicap og dagvagts teamet.

Stillingen til det ene distrikts team beskæftiger sig hovedsageligt med sagsbehandlingen inden for rammerne af Lov om Social Service med fokus på §§ 50, 52 – heri består arbejdet af at behandle underretninger i igangværende sager, udarbejde undersøgelser, handleplaner og opfølgning på foranstaltninger med børn og unge, som har behov for særlig støtte.

Vi arbejder med at nedbringe sags tallet hos alle rådgivere, så det som sagsbehandler vil blive muligt at forebygge tidligere ved brug af øget systematik og inddragelse af familie og netværk, hyppigere opfølgning på sagerne og tættere tværfagligt samarbejde. Dette i samarbejde med vores Fremskudte Socialfaglig Indsats (FSI) skal vi skabe et godt fundament for langt tidligere og forebyggende indsatser for borgerne i Gribskov kommune.

Vi arbejder med Børnelinealen, Indsatstrappen, Signs Of Safety og fagsystemet SB-SYS.

Vi tilbyder

 • en arbejdsplads med en flad struktur, hvor der i høj grad er mulighed for medindflydelse både i det daglige arbejde samt i forhold til de afgørelser, vi træffer
 • et udfordrende og spændende arbejdsområde med alsidige opgaver
 • faglig sparring med kompetente kollegaer og ledelse med fokus på kvalitet og ensartethed i sagsbehandlingen
 • tæt tværfagligt samarbejde og sparring med afdelingens øvrige ansatte
 • arbejde med Gribskov-modellen (Tilpasset version af Sveriges-modellen)
 • mulighed for faglig udvikling herunder ekstern supervision
 • flekstid og mulighed for hjemmearbejde
 • et stærkt socialt fællesskab med godt humør og plads til den enkelte.

Vi forestiller os, at du

 • er uddannet socialrådgiver og socialformidler
 • har interesse for og erfaring fra det specialiserede børneområde
 • evt. er nyligt uddannet, men har erfaring med den kommunale sagsbehandling på børneområdet igennem praktik og/eller har arbejdet med udsatte børn og familier.
 • ser familien, som den vigtigste samarbejdspartner
 • har lyst til at arbejde sammen med en bred vifte af forskellige fagligheder
 • kan arbejde selvstændigt og struktureret og anvende faglige metoder og tilgange f.eks. Signs Of Safety (under oplæring)
 • kan bevare overblikket i travle perioder og have mange bolde i luften, mens du arbejder systematisk og helhedsorienteret.

Organisering

Familierådgivningen er organiseret under Center for Social og Sundhed, børn og familier. Børn og familier består af de 4 mindre teams i familierådgivningen, 2 familieplejekonsulenter og vores fremskudte forebyggelse team på skoler og dagtilbud som alle er under samme ledelse. Børn og familier arbejder tæt sammen med Unge Indsatsen (den Kommunale Unge Indsats) SSP samt PPR og vores interne Familieindsats.

Center for Social og Sundhed er beliggende centralt i Gilleleje tæt ved stationen, handelsbyen og havet.

Løn og Ansættelse

Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny løn.

Stillingen er en fastansættelses på 37 timer og ønskes besat den 1. oktober 2020 eller snarest muligt.

Yderligere oplysninger
Har du lyst til at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte Frederik Kjær på tlf. 7249 6972.

Ansøgningsfrist
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 16. august 2020.

Vi forventer at afholde første samtale den 21. august 2020 og anden samtale 25. august 2020.

 

Gribskov Kommunes værdier
Åbenhed · Tillid · Respekt · Deltagelse · Mod · Fleksibilitet