Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

Sygeplejerske til Rusmiddelcenter Skive

Rusmiddelcenteret er Skive Kommunes behandlingstilbud til borgere med stof- og/eller alkoholproblematikker og deres pårørende. Rusmiddelcentret er en del af Center for Psykiatri og Rusmiddel og er organisatorisk forankret i Skive Kommunes Sundhedsafdeling. Rusmiddelcentret består af 3 teams; ungeteam, konsulentteam og et ambulatorium med tilknyttet lægekonsulent. Der er ansat i alt 10 behandlere og sundhedsfaglige medarbejdere, samt en neuropsykologisk konsulent.

Ambulatoriet har omkring 60 borgere tilknyttet og består af et sundhedsfagligt team på to sygeplejersker og en SOSU, da den ene sygeplejerske har søgt nye udfordringer, søger vi en ny kollega til dette team.

Stillingen er på 34 timer om ugen, med eventuel mulighed for fuld tid / 37 timer - opstart den 1. maj 2021.
Arbejdstiden ligger fordelt i dagtimerne, mandag og torsdag har vi åbent til kl. 16:30.

Ambulatorie arbejder pt. med et øget socialfokus og indsats omkring vores borgere i substitutionsbehandling Vi ønsker at arbejde relationel og motiverende med den enkelte, i fleksible men fokuserede rammer, hvor vi møder borgeren ”på dagen”. Vi ønsker at arbejde socialfagligt, med udgangspunkt i den medicinske behandlingsplan og tæt samarbejde ind i den socialfaglige behandling. Målet er at hjælpe den enkelte til at træffe sunde valg mod forandring og et liv uden afhængighed.

Jobbets indhold

 • Kontaktperson for en del af borgerne, som er tilknyttet ambulatoriet.
 • Udlevering af substitutionsmedicin og antabus.
 • Motivationsarbejde i samtaleforløb og udarbejdelse af behandlingsplaner og statusskrivelser sammen med borgeren.
 • Samarbejde med rusmiddelcentrets lægekonsulent.
 • Ud-kørende funktion, hvor vi udleverer substitutionsmedicin i borgerens eget hjem
 • Tværfagligt samarbejde internt og eksternt.
 • Pakke og bestille medicin.

Vi vil lægge vægt på følgende kompetencer

 • Du har arbejdet med udsatte borgere og har erfaring og viden indenfor rusmiddel- og psykiatriområdet.
 • Erfaring med FMK og håndtering af medicin.
 • Du møder borgeren med respekt, ordentlighed og nærvær.
 • Gode samarbejdsevner og lyst til at arbejde tværfagligt.
 • Flair for IT, vi anvender KMD Nexus.
 • Du skal kunne lide at arbejde i en hurtig, omskiftelig hverdag, i et lille team hvor vi hjælper hinanden, koordinerer og løfter opgaverne i fællesskab.

Vi tilbyder løbende supervision, mulighed for sparring med neuropsykolog, et grundigt introduktionsprogram, samt mulighed for efteruddannelse. Vi er en personalegruppe som brænder for vores arbejde, borgerne og hinanden.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår efter principperne i NY LØN efter forhandling med din faglige organisation. Der indhentes straffeattest og børneattest.

Ansøgningsfrist

Den 21. april 2021 kl. 8.00 og samtaler afholdes den 26. april 2021.

Yderligere oplysninger om jobbet

fås ved henvendelse til afdelingsleder for Rusmiddelcentret Maria Lund Madsen på marim@skivekommune.dk eller telefon 24 87 86 32 eller centerleder for Center for Psykiatri og Rusmiddel Anne Mette Kornum på amko@skivekommune.dk  eller telefon 29 62 78 91.

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.