Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

Bliv pædagogisk assistentelev

Bliv pædagogisk assistentelev i Skive Kommune
Skive Kommune søger elever til den pædagogiske assistentuddannelse med start den 1. august 2021.
Er du interesseret i andres udvikling, har kreative evner, er tålmodig og udadvendt, så er den pædagogiske assistent uddannelse måske noget for dig...
Du bliver igennem dit uddannelsesforløb klædt på til et spændende arbejde med børn, unge og voksne med særlige behov.

Karrierevejen som pædagogisk assistent, vil give dig mulighed for, et fremtidigt arbejde i bl.a. vuggestuer, børnehaver, på skoler, i skolefritidsordninger, som dagplejer i eget hjem eller i et botilbud for voksne med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse.
Du vil også kunne bruge den pædagogiske assistent uddannelse til eks. at læse videre til pædagog,

Igennem uddannelsen får du:

 • En grundlæggende viden om, hvordan du kan drager omsorg for børn, unge og voksne
 • En viden om, hvordan du planlægger og udfører aktiviteter inden for bevægelse, idræt og natur
 • En viden om betydningen af kost og motion for det fysiske og psykiske velvære
 • En praktikforløb, hvor du får lov til at afprøve og arbejde med de mange spændende arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen.

Vi tilbyder:

 • Elevløn under hele din erhvervsuddannelse, der som udgangspunkt tager op til 2 år og 1,5 måneder
 • Fire skoleforløb på Social- og Sundhedsskolen i Skive
 • Tre praktikpladser, hvor du eks. kan kommer i praktik i en vuggestue, dagpleje, børnehave, SFO, eller et dag- og døgntilbud for voksne handicappede
 • Vejledning gennem hele din uddannelse, både på skolen og i praktikken.
 • En særlig personlig service, hvis du eks. er læse- og skriveudfordret. Et tilbud der er gældende gennem hele uddannelsen, hvis du er berettiget til det.

Vi forventer, at du:

 • Er personligt engageret og motiveret i hele din uddannelse
 • Er medansvarlig for din personlige og faglige læring og udvikling gennem dit uddannelsesforløb
 • Har en høj lærings- og arbejdsmoral, og kan indgå i gruppearbejde og det tværfaglige samarbejde.
 • Er villig til at arbejde med både børn og unge inden for normalområdet samt unge og voksne inden for det specialiserede område (herunder også pleje- og omsorgsopgaver)
 • Har gennemført grundforløb 2, eller på andet vis har tilsvarende kompetencer. Læs i øvrigt optagelsesbetingelserne her.
Før du søger stillingen, skal du udfylde ansøgningsskemaet, som du finder ved at klikke her

Husk at uploade ansøgningsskemaet samt øvrige bilag, når du søger stillingen digitalt.

Ansøgningsfrist: torsdag den 3. maj 2021 kl. 12:00.

Yderligere informationer

Eller ved at kontakte Social- og Sundhedsskolen - Uddannelsesleder Therese Færch Christensen, tc@sosu-stv.dk / telefon 20 63 11 77 eller uddannelsesansvarlig i Skive Kommune Lone Rask Hansen, lone@skivekommune.dk / tlf. 99 15 62 52

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.