Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

Fire pædagoger / pædagogiske assistenter til Bostedet Nattergalevej

Center for bo-og aktivitetstilbud (CBA) Skive – Bostedet Nattergalevej søger 4 pædagoger / pædagogiske assistenter. Stillingerne er med forskelligt timetal – mellem 15 og 30 timer og med starttidspunkt fra den 1.juni og henover sommeren.

CBA Skive tilbyder aktivitets- og samværstilbud, samt døgntilbud for voksne med udviklingshæmning. I centret arbejdes der ud fra en habiliterende arbejdsgang med en helhedsorienteret og målrettet indsats for den enkelte borger.

CBA Skive søger 4 pædagoger på forskellige afdelinger på Bostedet Nattergalevej. Stillingerne er på forskellige timetal og indebærer skiftende arbejdstider dag / aften, helligdage, samt vagter hver 2. weekend. På stedet er ligeledes en lokal aftale med nedsat hviletid på 8 timer.

Målgruppen er borgere med fortrinsmæssigt udviklingshæmning, kommunikative vanskeligheder, store hjælpebehov til personlig hygiejne, omsorg m.v.

Vi søger medarbejdere der

 • er pædagogisk uddannet og gerne har erfaring med målgruppen
 • møder borgeren med anerkendelse, nærhed og empati, samt har forståelse for den enkeltes individuelle behov for støtte og omsorg, med øje for den habiliterende indsats
 • respekterer, at borgeren har sin selvbestemmelse og selvstændighed hele livet
 • ser det naturlige i at veksle mellem praktiske, sundhedsfaglige og pædagogiske opgaver
 • er stabil, fleksibel og engageret i sit arbejde
 • kan arbejde selvstændigt og struktureret, selv i pressede situationer
 • er fortrolig med IT og kan arbejde med skriftlige habiliteringsplaner og indgå i dokumentation af mål
 • har en positiv og anerkendende indstilling og bidrager aktivt til det gode arbejdsmiljø
 • er afklaret med arbejdstiderne
 • har kørekort B, da kørsel af handicapbus indgår i de daglige arbejdsopgaver.

Vi tilbyder

 • fast tilknytning til en afdeling
 • en arbejdsplads med fokus på faglighed og habiliterende indsats
 • et spændende, alsidigt og udfordrende job
 • en flok positive og engagerede kollegaer
 • en organisation med god mulighed for ansvar og indflydelse
 • mulighed for supplerende vikartimer i perioder.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Skive Kommune indhenter oplysninger om straffeattest ved ansættelse af medarbejdere.

Ansøgningsfrist

Ansøgning med dokumentation for uddannelse, samt relevant reference sendes elektronisk til Bostedet Nattergalevej senest den 26.april 2021 kl.12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 29. april 2021.

Yderligere oplysninger

Yderlige oplysninger kan fås hos afdelingsleder, Lisbet Arentsen Munch på telefon 99 15 74 30.

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.