Herning Kommune

Herning Kommune

Naturmedarbejder, sagsbehandler til Herning Kommune

En af vore dygtige medarbejdere har fået andet job. Derfor søger vi en afløser til Naturteamet. Opgaverne er primært sagsbehandling efter Naturbeskyttelsesloven m.fl. 
 
Vores vision i Teknik og Miljø er
Sammen skaber vi bedre løsninger. Derfor arbejder vi ud fra en dialog- og løsningsorienteret tilgang i samarbejde med andre. Vores nye kollega indgår i samarbejdet med både interne og eksterne aktører: Rådgivere, lodsejere, borgere, landboforeninger, styrelser, m.fl. Opgaverne omfatter primært myndigheds- og vejledningsopgaver. Stillingen forudsætter derfor, at du har gode samarbejdsevner og formidlingskompetencer. Kendskab til plansystemet, kommune- og lokalplaner, der indgår i sagsbehandlingen, vil også være en fordel i udførelse af jobbet.
 
Herning Kommune er den tredjestørste kommune målt geografisk. Vi har derfor meget natur ca. 14.300 ha § 3-natur, hvoraf hederne udgør ca. 40 %.
 
Naturteamets primære arbejdsopgaver omfatte
r
 • Sagsbehandling efter Naturbeskyttelsesloven m.fl.
 • Besigtigelse/feltarbejde.
 • Vurderinger og udtalelser i forbindelse med projekter, kommune- og lokalplaner.
 • Bidrag til VVM-vurderinger.
 • Løbende vedligeholdelse af § 3-GIS-laget og indlægning af data i Arealinfo.
 • Servicering af borgere og samarbejdspartnere. 
Vi tilbyder:
 • En fast stilling med tiltrædelse snarest muligt.  
 • Et kompetent og fagligt miljø, hvor teamarbejde, læring og udvikling er en naturlig del af hverdagen.
 • En god arbejdsplads med flekstid og en uformel omgangstone, hvor trivsel og et godt grin er en naturlig del i hverdagen. 
Vi lægger vægt på, at du
 • Er uddannet som biolog eller lign. med solid viden om dansk botanik og natur.
 • Har en solid kommunal erfaring som sagsbehandler indenfor naturområdet.
 • Har et godt kendskab til den relevante lovgivning.
 • Har kendskab til journaliseringssystemer (SBSYS) og erfaring i brug af GIS.
 • Er produktiv, systematisk og løsningsorienteret.
 • Har gode samarbejdsevner, kan tage ansvar og være tovholder i løsning af en række myndighedsopgaver og udvikling af sagsområdet.
 • At du er fleksibel, hvis der bliver behov for at varetage også øvrige opgaver.
Kørekort er en nødvendighed. Egen bil er en fordel, men ikke et krav.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
i henhold til gældende overenskomst med mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg jfr. reglerne om Ny løn.
 
Ansøgningsfristen

er senest torsdag 30. marts 2017.
 
På grund af påsken afholdes der først jobsamtaler torsdag 20. april 2017.
 
Du kan finde flere oplysninger om Herning Kommune og Teknik og Miljø på hjemmesiden: www.herning.dk, og på www.tm.herning.dk kan du se mere om ”Grundlaget for vores hverdag i Teknik og Miljø”.
 
Hvis du vil vide mere

Vil du have yderligere oplysninger om stillingen så kontakt afdelingsleder Erik Skibsted på tlf. 96 28 81 40 / 24 60 04 67 eller biolog Kith Skovgaard tlf. 96 28 80 36 / 40 10 57 05.

Ansøgning – mærket TM7/2017 – og vedlagt relevante bilag og anbefalinger indsendes via Herning Kommunes hjemmeside (under ledige job) eller alternativt kan det sendes til:Herning Kommune, Teknik og Miljø, Bethaniagade 1, 7400 Herning.

Vores organisation
Teknik og Miljø er organiseret i afdelinger og teams. Naturmedarbejderen vil blive tilknyttet Naturteamet, der primært varetager de beskrevne opgaver. De øvrige medarbejdere i teamet er to biologer og en skov- og landskabsingeniør. Teamet hører til afdelingen Natur og Grønne Områder med 21 fagligt dygtige medarbejdere. Afdelingen har også ansvaret for byens grønne områder og parker, naturformidlingen, naturpleje, fredede områder samt administration, drift og vedligeholdelse af vandløb og søer, vand- og naturplaner m.m.