Herning Kommune

Herning Kommune

Weekend medarbejdere til HandicapCenter Herning

Er du i gang med en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse og kunne du tænke dig et studierelevant job med mulighed for at være sammen med skønne børn og dygtige kolleger? Er det vigtigt for dig at levere kvalitet i dit arbejde til gavn og glæde for børn og unge? Ja, - så er det måske lige dig, vi mangler som fast weekendansat på afdeling Tjørringhus.

Tjørringhus er en del af HandicapCenter Herning (HCH) og et pædagogisk og sundhedsfagligt døgntilbud til børn og unge med multiple funktionsnedsættelser. Tjørringhus er beliggende Gisselfeldvej 2, 7400 Herning.

Du vil blive tilknyttet ét team, og du vil blive oplært i 3-5 børn og unge, som du vil have med at gøre, når du er på arbejdet. Du ansættes på et fast timetal med arbejde hver anden weekend enten fredag til søndag eller lørdag/søndag, og du er derfor sikker på en fast månedlig indtægt.
 
Har du erfaring med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser eller kunne du tænke dig at få det? Er du sygeplejestuderende eller anden sundhedsfaglig uddannelse? Eller læser du til pædagog eller lærer? Så får du her mulighed for at få studierelevant erfaring.
 
Du vil have mulighed for at tage vikarvagter ud over dine faste timer, og du vil i ferieperioder have mulighed for at blive ansat på et højere timetal, hvis du har lyst til det.
 
Vi vægter at kunne levere et højt fagligt tilbud til børn og unge som bor hos os. Vi arbejder ud fra et grundlag, der sikrer høj faglig kvalitet. Du vil gennemgå et introduktionsprogram, hvor du skal deltage i introdage samt læres op i opgaverne efter et oplæringssystem. Du vil gradvis blive oplært og introduceret til få børn af gangen, og du vil løbende modtage undervisning og oplæring i terapeutiske, sundhedsfaglige og pædagogiske opgaver.
 
Vi kan tilbyde
 • Fast ansættelse på 10-12 timer pr. uge med arbejde fast hver anden weekend
 • Du kender dine arbejdsdage og tider i forvejen
 • Mulighed for at arbejde inden for et spændende specialområde, hvor pleje og omsorg er en væsentlig del af hverdagen
 • Afvekslende opgaver der kalder på dine kompetencer
 • Dedikerede, engagerede og dygtige kolleger
 • En arbejdsplads i forandring og udvikling
Vi forventer, at
 • du indgår i vores oplæringsprogram
 • du kun påtager dig opgaver, som du føler dig klædt på til at varetage
 • du er i besiddelse af gode samarbejdskompetencer
 • du trives med arbejde med børn og unge med betydelige plejebehov
 • IT ligger naturligt til dig
 • du kan håndtere en hverdag med mange bolde i luften
 • du bidrager til et positivt psykisk arbejdsmiljø 
Har du lyst til at blive en del af et ambitiøst team, der er optaget af at gøre en forskel for en sårbar målgruppe, så send os en ansøgning.

Har du spørgsmål
er du velkommen til at kontakte teamleder Shanna Schou på hchss@herning.dk eller Stine Nyborg Christensen på hchny@herning.dk
 
Vi foretrækker elektroniske ansøgninger som skal sendes via linket senest den 23. marts 2017 kl. 12.00.
 
Løn- og ansættelsesforhold

Aftale om løn- og ansættelsesvilkår sker i følge gældende overenskomst.