Herning Kommune

Herning Kommune

Administrative medarbejdere søges til Center for Børn og Forebyggelse

Center for Børn og Forebyggelse søger to medarbejdere til ny enhed.
 
2 administrative medarbejdere søges til ny enhed, der skal understøtte det socialfaglige arbejde indenfor arbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelser. Den nye enhed skal have ansvaret for alle beregninger indenfor Servicelovens § 41 og 42, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

 
Herning kommune kørte fra 1. januar 2013 til 1. januar 2016 et tværfagligt projekt med deltagelse af socialrådgivere, psykologer og sundhedsplejersker i 20 % af kommunen.

Kernekomponenterne for projektet var:
 • Øget familie- og netværksinddragelse og tæt dialog med skoler og dagtilbud
 • Et normaliseringsperspektiv, hvor barnets tilknytning til hverdagen i nærmiljøet bevares så vidt muligt.
 • Øget fokus på forebyggelse, opsporing og tidlig intervention til udsatte børn & unge.
 • Fokus på vidensbaseret arbejde, målstyring og opfølgning. 
Projektet var inspireret af rapporter fra KREVI/KORA om den svenske praksis på børn & unge området. Projektet hed Sverigesprogrammet ”Tættere på – godt på vej”, nu Herningmodellen, og viste så gode resultater, at der 1. januar 2016 opstartede en proces med at implementere modellen i hele kommunen.
 
Se beskrivelser, evalueringer m.m. på: www.herningmodellen.herning.dk
 
Med Herningmodellens implementering nedlagdes al specialisering i socialrådgivningen, bortset fra arbejdet med familier med børn med funktionsnedsættelser. Denne specialisering nedlægges nu, og alle socialrådgiverne skal arbejde som familierådgivere.
 
Dine arbejdsopgaver i den nye enhed bliver at lave alle beregninger indenfor Servicelovens § 41 og 42, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, herunder at lave opfølgninger med borgerne etc. Medarbejderne skal samarbejde med familierådgiverne, herunder to ressourcepersoner, samt med andre administrative medarbejdere. Der vil være 2 medarbejdere i enheden, som refererer til den teamleder, der har ansvaret for området.
 
Din profil
Vi forestiller os, at du
 • har en relevant uddannelse, fx som kontorassistent, kommunom, socialformidler eller socialrådgiver.
 • har erfaring fra arbejde i en kommunal forvaltning, gerne indenfor området
 • har interesse, viden og flair for at arbejde med økonomi 

Det er vigtigt, at du
 • har lyst til at deltage i opbygning af en ny enhed
 • er systematisk og struktureret og kan opbygge rutiner for opfølgning mv
 • er samarbejdsorienteret og fleksibel
 • kan arbejde og planlægge din tid selvstændigt. 
 
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen. Ved ansættelse i stillingen vil både straffeattest og børneattest blive indhentet.
 
Starttidspunkt: april/maj 2017.
 
Løn efter overenskomsten.        
        
Ønsker du yderligere oplysninger
Om stillingerne, kan du kontakte teamleder Trine K Birkemose, tlf. 30 44 10 07 eller områdeleder Trine Nanfeldt 30530387
                     
Søg venligst elektronisk, hvor specielt ansøgningsskema er vedhæftet det enkelte opslag. Ansøgningen bedes vedhæftet relevante bilag.
 
Ansøgningsfrist
Den 27. marts 2017 kl. 12.

Samtaler forventes afholdt den 30. marts 2017.