Herning Kommune

Herning Kommune

2 lærere til Lundgårdskolen

Stilling 1:

En lærer med tiltrædelse hurtigst muligt og senest 1. maj 2017. Stillingen er på fuld tid, og indbefatter en klasselærer- og dansklæreropgave samt undervisning i samfundsfag, kristendom og historie i en af vores overbygningsklasser. Har du derudover mulighed for at undervise i tysk, vil det være perfekt. For den rette kan der være tale om en fast stilling.

Stilling 2:

En lærer med tiltrædelse 15. maj 2017. Stillingen er på fuld tid, og indbefatter klasselæreropgave i en 5. klasse samt undervisning i dansk, kristendom, billedkunst, engelsk og idræt. Alt sammen på mellemtrinnet. Stillingen er som udgangspunkt et barselsvikariat, men for den rette kan der blive tale om en fast stilling.

Som lærer på Lundgårdskolen forventer vi, at du

  • er faglig kompetent, engageret og inspirerende.
  • er anerkendende og smilende.
  • bringer positiv ånd til fællesskabet.
  • er dygtig til klasseledelse og relationsarbejde.
  • har lyst til at udfordre de unge i deres dannelsesproces.              
  • har en vid horisont og er robust.
  • har lyst til at indgå i et forpligtende teamfællesskab.
  • er klar til at gå ind i skolereformens udfordringer med godt humør 
Lundgårdskolen er en af midtbyskolerne i Herning Kommune. Skolen er placeret i Tjørring, 5 km nordvest for Herning centrum. Vi har 570 pragtfulde elever fordelt på 0.-9. årgang med 2 spor i grundskolen og 3-4 spor i overbygningen. Lundgårdskolen underviser også Herning Kommunes ældste modtagerklasseelever. Her går elever, som kommer til Danmark og som slet ikke taler dansk. Derudover har vi en centerafdeling, hvor vi har ca. 20 elever, som alle har brug for helt særligt tilrettelagte forløb, da de alle er fysisk og oftest også kognitivt handicappede.  Vi har en SFO-afdeling, hvor der går ca. 200 børn. Der er 90 positive og engagerede medarbejdere.

Yderligere oplysninger

Ring gerne til skoleleder Ketty Høj tlf. nr. 96 28 78 02/21 36 94 50, viceskoleleder Kim Toft tlf. nr. 96 28 78 03/29 45 59 60 eller pædagogisk leder Mette Yding Olesen tlf. nr. 96 28 78 04/60 94 22 81 for at aftale et møde, så du kan se og høre mere om vores dejlige skole, inden du sender din ansøgning.

Ansættelsesprocedure

Ansøgning vedlagt cv og eksamensbevis samt øvrige relevante bilag sendes elektronisk. Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 26. marts kl. 12.00. Der afholdes samtaler den 28. marts.

Løn og ansættelsesvilkår

efter gældende overenskomst.