Herning Kommune

Herning Kommune

Afløser til nattevagter på Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

Er du ambitiøs på dit fags og borgernes vegne og kunne du tænke dig at være med til at udvikle Bytoften Bo- og Aktivitetscenter som Vestjysk kraftcenter for borgere med hjerneskade og fysisk funktionsnedsættelse? Hvis ja, så har vi jobbet til dig!
 

Vi forventer, at du

  • er tydelig og konstruktiv i din kommunikation til borger, pårørende og kollega.
  • kan rumme dig selv i mødet med den hjerneskadede.
  • på en værdig og velovervejet måde hjælper borgen med omlejringer, toiletbesøg med mere i løbet af natten.
  • udviser selvstændighed, overblik og ansvarlighed i opgaveløsningen.
 

Vi tilbyder

  • i gennemsnit 15 timer ugentlig i nattevagter.
  • gode kollegaer.
  • høj faglighed hvor vi tilskynder hinanden til løbende at reflektere over egen praksis, for at styrke den faglige udvikling.

Tiltrædelsesdatoen er den 1. april 2017 eller snarest muligt.

Løn efter overenskomsten og principperne for Ny Løn.

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter er et bo- og dagtilbud for personer med fysiske handicap og senhjerneskader. Der er i alt 41 permanente boliger, 6 midlertidige boliger til rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade, fysioterapi, aktivitetscenter, bostøtte til hjerneskadede borgere i Herning Kommune, storkøkken samt købmandsbutik.

Læs mere på www.bytoften.dk

Ansøgningsfristen er: 27. marts 2017 kl. 08.00.

Samtaler forventes afholdt 28. marts 2017.

For yderligere oplysninger henvises til afd.leder Charlotte Wu¨rtz tlf. 9628 4718 eller på mail: kobcw@herning.dk eller afd.leder Louise Meedom tlf. 9628 4728 eller på mail: koblx@herning.dk

Ansøgning med uddannelsesbevis, udtalelser og øvrige relevante bilag bedes sendt elektronisk.