Herning Kommune

Herning Kommune

Centerleder til skoleområdet

Center for Børn og Læring, Herning kommune, søger en Centerleder til skoleområdet


Har du lyst og mod til at være med til at udvikle og drifte Herning Kommunes 30 skoler og 36 daginstitutioner med henblik på, at børn kan blive så dygtige de kan og blive en del af fællesskabet. Så har vi et spændende lederjob til dig!
 
Center for Børn og Lærings overordnede ledelse består af Centerchefen, Centerleder for skolerområdet, Centerleder for Dagtilbud og Leder for Pædagogik og Administration. Vi søger en Centerleder for skoleområdet, da vores nuværende Centerleder har fået en chefstilling i en anden kommune.
 
Centerlederen for skoleområdet er dels skoleledernes nærmeste leder, som skal understøtte og sparre med den enkelte skoleleder omkring udvikling og daglig drift og dels har Centerlederen til opgave, at organisere og lede hele skoleområdets økonomi og udvikling. Centerlederen har en vigtig opgave i, at understøtte skolernes samarbejde med forældre, dagtilbud, specialtilbud og i det hele taget aktørerne omkring barnet.
 
I Børn og Unge er vi ambitiøse på børnenes vegne. Derfor er evne og lyst til at arbejde på tværs central. Som medlem af forvaltningens ledelse er det forventningen, at du aktivt og kreativt medvirker til, at skabe helhed og sammenhæng for børn, unge og forældre.

I Herning Kommune er vi optaget af, at

 • mindsettet i "Herning Modellen" bliver den grundlæggende måde at arbejde på i forhold til børn, unge og deres forældre
 • vi så langt som muligt skal arbejde på baggrund af viden (data)
 • man som leder er forpligtet til at lede såvel opad, til siden som i forhold til sit ansvarsområde
 • det er forvaltningens vigtigste opgave, at sikre, at institutioner og skoler lykkes med deres kerneopgaver.

Vi forventer af dig, at du

 • har ledererfaring inden for skoleverdenen og gerne en lederuddannelse
 • har indgående kendskab til planlægning og drift af skoler
 • har erfaring med at facilitere udviklingsprocesser med henblik på at styrke daglig drift
 • har flair og erfaring med økonomistyring
 • har grundlæggende kendskab til lovgivningen på området – bl.a. Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven.
 • har kendskab til at arbejde tæt på det politiske niveau
 • er god til at kommunikere skriftlig og mundtlig
 • er en udpræget teamspiller med gode samarbejdsevner og god til konflikthåndtering
 • er velovervejet, men samtidig kan træffe beslutninger og iværksætte handlinger herefter.

Centerlederens opgaver er, at

 • sikre den sammenhængende drift af folkeskolerne i samarbejde med skolelederne
 • være ansvarlig for den overordnede økonomistyring på skoleområdet
 • være ansvarlig for udmøntning af lovgivning og overordnede beslutninger
 • udarbejde faglige sager til politisk behandling
 • medvirke i ledelsesudviklingsprocesser på skoleområdet og i hele Børn og Unge
 • være dialogorienteret og coachende i din ledelsesstil 

Vi kan tilbyde dig

 • en organisation i udvikling, hvor du skal være med til at implementere tiltag på folkeskoleområdet
 • du bliver en del af en dynamisk og samarbejdsorienteret ledergruppen
 • tæt samarbejde med din Centerchef
 • være med i en tæt tværfaglig udvikling og samarbejde på hele Børn og Unge området.                

Ønsker du yderligere oplysninger

Kan du kontakte Centerchef Preben Siggaard, tlf. 96 28 64 40 eller 20 67 41 45 eller e-mail cblps@herning.dk

Tiltrædelse

1. august 2017.
 
I forbindelse med rekrutteringen vil blive anvendt profil test.

Ansøgningsfrist

Ansøgning med relevante bilag skal være os i hænde via hjemmesiden senest den 5. april 2017 kl. 12.00. Det holdes samtaler 26. april 2017.