Herning Kommune

Herning Kommune

Afløsere til HandicapCenter Herning afdeling Agerbo

Fast afløser, weekendmedarbejdere og sommerferieafløsere.

Er du i gang med en pædagogisk uddannelse eller lignende og kunne du tænke dig et studierelevant job med mulighed for at være sammen med skønne børn og dygtige kolleger?
 
Er du færdig med din uddannelse – måske har du mange års erfaring eller helt ny – og er det vigtigt for dig at levere kvalitet i dit arbejde til gavn og glæde for børn og unge? Ja, - så er det måske lige dig, vi mangler som fastafløser, sommerferieafløser eller weekendmedarbejdere på afdeling Agerbo.

Agerbo er en del af HandicapCenter Herning (HCH) og et pædagogisk døgntilbud til børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Agerbo er beliggende Haugevej 25, 7400 Herning.
 
Læs mere om os på vores hjemmeside www.handicapcenter.herning.dk

Vi søger:
 
Fastafløser – Du ansættes på et fast timetal og tilknyttes afdelingens 4 grupper. Du vil kende dine planlagte fridage mindst 4 uger i forvejen, og du indgår i husets vagtplan dels med vagter ved kollegers fravær – ferie, kursus osv. – og dels som tilkald ved akut opstået sygdom. Du indgår på lige fod med de øvrige medarbejdere i huset og deltager i personalemøder, supervision m.v.
Har du en pædagogisk uddannelse, eller har du erfaring med målgruppen? Så kunne en fast afløserstilling måske være noget for dig.
 
Sommerferieafløsere – Du ansættes på et fast timetal i 2-3 måneder hen over sommeren. Du vil blive tilknyttet ét team, og du vil blive oplært i teamets børn og unge, som du vil have med at gøre, når du er på arbejdet. Har du erfaring med børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser eller kunne du tænke dig at få det? Er du pædagog eller anden sundhedsfaglig uddannelse? Eller er du under uddannelse? Så får du her mulighed for at få studierelevant erfaring.
 
Fast weekendmedarbejdere - Har du erfaring med børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, eller kunne du tænke dig at få det? Er du pædagogstuderende eller under anden relevant uddannelse? Så får du her mulighed for at få studierelevant erfaring.
Du vil blive tilknyttet ét team, som du vil have med at gøre, når du er på arbejdet. Du ansættes på et fast timetal med arbejde hver anden weekend enten fredag til søndag eller lørdag/søndag, og du er derfor sikker på en fast månedlig indtægt.
Du vil have mulighed for at tage vikarvagter ud over dine faste timer, og du vil i ferieperioder have mulighed for at blive ansat på et højere timetal, hvis du har lyst til det.
 
Vi vægter at kunne levere et højt fagligt tilbud til børn og unge som bor eller er i aflastning hos os. Vi arbejder ud fra et grundlag, der sikrer høj faglig kvalitet. Du vil gennemgå et introduktionsprogram, hvor du skal deltage i introdage samt læres op i opgaverne efter vores introduktions materiale.
 
Har du lyst til at blive en del af et ambitiøst team, der er optaget af at gøre en forskel for en sårbar målgruppe, der stiller stor krav til deres omgivelser så send os en ansøgning. Har du spørgsmål til de 3 ansættelser, er du velkommen til at kontakte teamleder Shanna Schou hchss@herning.dk eller afdelingsleder Majken Fabech på hchmf@herning.dk
 
Vi foretrækker elektroniske ansøgninger, og du skal sende din ansøgning elektronisk senest den 2. april 2017 kl. 12.00. Mærk venligst din ansøgning med hvilken type ansættelse, du er interesseret i.
 
Løn- og ansættelsesforhold
Aftale om løn- og ansættelsesvilkår sker i følge gældende overenskomst.