Herning Kommune

Herning Kommune

To psykologer til barselsvikariater til Center for Børn og Forebyggelse

Vær med til at tegne det tværfaglige landkort med et psykologfagligt perspektiv.
 
Center for Børn og Forebyggelse, Herning kommune, søger 2 psykologer i barselsvikariater på almenområdet – én fuldtidsstilling og én stilling på 30 timer ugtl.
 
Center for Børn & Forebyggelse består af 4 geografisk adskilte områder – Nord, Syd, Øst, Vest. Hvert område udgør en tværfaglig enhed af flere faggrupper, blandt andet psykologer, pædagoger, socialrådgivere, sundhedsplejersker m.fl. I centret arbejder vi efter Herningmodellen, hvor kernekomponenterne for projektet er:
 • Øget familie- og netværksinddragelse og tæt dialog med skoler og dagtilbud
 • Et hverdagslivsperspektiv, hvor barnets tilknytning til hverdagen i nærmiljøet bevares så vidt muligt
 • Øget fokus på forebyggelse, opsporing og tidlig intervention til børn & unge i udsatte positioner
 • Fokus på vidensbaseret arbejde, målstyring og opfølgning.
Læs mere her.

Som vores nye psykolog vil opgaverne også være:

 • Arbejde for at kommunens målsætninger for at inklusion lykkes - ”alle børn og unge er en del af fællesskabet”
 • Skabe forandringer med pædagogisk & psykologisk viden
 • Skabe klarhed over børns behov ud fra en kontekstuel og relationel forståelse
 • Arbejde procesorienteret i og med barnets kontekst, f.eks. gennem dialog om og indkredsning af muligheder, kompetencer og løsninger
 • Understøtte skolernes udviklingsarbejde og deltage i det tværsektorielle samarbejde med psykiatrien m.fl.
 • Bidrage til forebyggelse og opsporing af udsatte børn og unge 
 • Arbejde systematisk og anvende vidensbaserede metoder med omtanke for hurtigt og effektfuldt at kunne bevare barnet i sit normalmiljø.

Vi forventer af dig, at du er:

 • Uddannet psykolog, gerne med erfaring inden for børn- og ungeområdet og med et godt kendskab til børn og unge i udsatte positioner
 • Indstillet på at sætte dig ind i tænkningen bag den måde vi løser opgaverne på – vi arbejder med et fælles ”mindset”
 • Har gode skriftlige og formidlingsmæssige evner
 • Optaget af at udvikle stærke monofaglige og tværfaglige samarbejdsflader
 • I stand til at sætte dig ind i nye vidensområder og omdanne viden til praksis
 • At du har gennemslagskraft, er robust og vedholdende
 • At du kan trives med mange ”bolde” i luften i en travl hverdag
 • Har kørekort og er villig til at stille egen bil til rådighed i arbejdet.

Vi kan tilbyde dig:

 • En organisation i udvikling, som vil være i front på området for børn og unge
 • Tæt samarbejde med de andre 15 psykologer med PPR-funktion, ansat i Center for Børn og Forebyggelse.
 • Tæt samarbejde med mange forskellige faggrupper, herunder socialrådgivere, sundhedsplejersker, pædagoger, talelærere, ergoterapeuter og skolekonsulenter.
 • Mulighed for at præge udviklingen af det psykologfaglige arbejde.
 
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen. Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres og børneattest vil blive indhentet.
 
Løn er efter overenskomsten.
               
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingerne, kan du kontakte psykologfaglig leder Hans-Peter Petersen, tlf. 20 28 31 91 eller mail, cbfhp@herning.dk      

Søg venligst elektronisk. Ansøgningen bedes vedhæftet relevante bilag.
 
Ansøgningsfrist: tirsdag d. 1. august kl. 12.00  
Samtaler forventes afholdt tirsdag formiddag uge 33
Forventet opstart i stillinger mandag d. 18. september