Herning Kommune

Herning Kommune

Projektkonsulenter til "Projekt Småjobs" til Jobcenter Herning

Jobcenter Herning søger projektkonsulenter til ”Projekt Småjobs”

 
Jobcenter Herning – som er en del af beskæftigelsesafdelingen under Herning Kommune - indgår i et samlet JobcenterCampus Herning og som forener vores mange beskæftigelsesrettede indsatser.
 
Jobcentret er etableret på Godsbanevej 1B i nye fysiske rammer, der afspejler vores ambitioner om at skabe gennemsigtighed, fælles kultur og sammenhæng i kommunens beskæftigelsesindsats.

Jobcenter Herning rykker indsatsen ud i virkeligheden, i tæt samarbejde med lokale virksomheder.

Jobcenter Herning søger derfor hurtigst muligt 3 projektkonsulenter til ”Projekt Småjobs”.
Herning Kommunes Beskæftigelsesudvalg og kommunens Beskæftigelsesråd har politisk besluttet, at iværksætte en særlig indsats overfor borgere på kanten af arbejdsstyrken. I den forbindelse etablerer vi i jobcenterregi et nyt projektteam, hvortil vi således søger 3 projektkonsulenter.

Herning Kommune vil gerne gennem ”Projekt Småjobs” skabe rammerne for, på en ny måde, at løse de lokale problemer i forhold til fremskaffelse af ordinær beskæftigelse og praktikforløb til den gruppe af borgere, der er på kanten af arbejdsstyrken.

Idégrundlaget hviler på, at indsatsen for den enkelte borger skal foregå ude på en virksomhed. Borgeren skal fra dag et møde op på virksomheden, hvorfra hele indsatsen koordineres, og hvorfra der arbejdes målrettet og resultatorienteret mod ordinære timer, idet endemålet er altid et job.

Selvom udgangs­punktet er et job med et lavt timetal, skal der fortsat arbejdes med progression mod flere ordinære timer. Virksomhedspraktik kan være et redskab til at sikre oplæring i nye arbejdsfunktioner, som efterfølgende kan aflønnes.

Fokus i indsatsen er at afdække, synliggøre og mobilisere borgernes egne ressourcer med henblik på en senere varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi tilbyder:

 • Ansættelse i en nytænkende og visionær organisation i stadig udvikling
 • Et projektteam på 4 medarbejdere, hvor medarbejderne har kompetence til at kunne arbejde som både sagsbehandler, mentor og virksomhedskonsulent
 • Et fællesskab med en engageret ledelse og en stærk kultur for sparring og udvikling og med reference til lederen af ”Projekt Småjobs”
 • En afdeling, hvor samarbejde, resultater, videndeling og plads til forskellighed er i højsædet
 • En kultur, hvor en imødekommende, fleksibel og løsningsorienteret tilgang er en selvfølge
 • En kultur, hvor hver enkelt medarbejder kan realisere sit fulde potentiale til fordel for projektets målgruppe.

Vi forventer:

 • Relevant uddannelse og gerne kendskab til beskæftigelseslovgivningen
 • Lyst til at arbejde med målgruppen – borgere på kanten af arbejdsstyrken
 • Indgående kendskab til det ordinære arbejdsmarked, viden om virksomhedernes behov og deres tradition for og interesse i at give plads til udsatte borgere
 • Evne til at tænke kreativt og mod til at søge nye veje i løsningen af denne særlige opgave
 • Vilje og evne til at gå foran og sikre de forventede resultater
 • Fokus på resultater og målopfyldelse.

Kan du se dig selv i en organisation, hvor de overordnede værdier er
 • Sammenhængende indsats
 • Brugerinddragelse
 • Indsatsen skal være værdiskabende
 • Det skal give menig at være ansat på beskæftigelsesområdet. 
– og kan du se dig selv som drivkraft i ”Projekt Småjobs”, så modtager vi gerne en ansøgning.

Løn efter gældende HK-overenskomst.

Samtlige stillinger er på 37 timer pr. uge og det forventes, at man har privat bil til rådighed for arbejdet.

Yderligere oplysninger

Hvis du har brug for flere oplysninger, så er du velkommen til at kontakte afsnitsleder Kent Hesel, mobil 20 48 83 45 eller mail: jobkh@herning.dk.

Frist

Ansøgning inkl. CV samt relevante bilag skal være os i hænde senest den 15. august 2017.
 
Ansættelsessamtalerne vedrørende projektkonsulent-stillingerne forventes afholdt i uge 34.
 
Der modtages kun ansøgninger sendt elektronisk via Herning Kommunes hjemmeside.