Herning Kommune

Herning Kommune

Fuldtids psykolog til det specialiserede børneområde, Center for Børn og Forebyggelse

Vær med til at tegne det tværfaglige landkort med et psykologfagligt perspektiv.

Center for Børn og Forebyggelse, Herning kommune, søger en fuldtids psykolog til det specialiserede børneområde

Center for Børn & Forebyggelse arbejder for at udvikle specialområdet gennem:

 • Øget familie- og netværksinddragelse og tæt dialog med skoler og dagtilbud.
 • Et hverdagslivsperspektiv, hvor barnets tilknytning til hverdagen i nærmiljøet bevares så vidt muligt.
 • Øget fokus på forebyggelse, opsporing og tidlig intervention til børn & unge i udsatte positioner.
 • Fokus på vidensbaseret arbejde, målstyring og opfølgning 

Læs mere her.
 
Stillingsopslaget er til en stilling, hvor du som psykolog primært vil betjene skoler på specialområdet. Du vil hovedsageligt betjene to af kommunes store skoler; Herningsholmskolen og Vestervangskolen. På Herningsholmskolen vil du skulle betjene alle centereleverne i alderen 6-18 år med generelle indlæringsvanskeligheder, store kognitive vanskeligheder samt forskellige syndromer, der modtager vidtgående specialundervisning. Du vil være i tæt samarbejde med både lærere, forældre og andre relevante faggrupper. Det samme gør sig gældende på Vestervangskolen, hvor målgruppen for specialklasserne er generelle indlæringsvanskeligheder. En interesse i specialområdet er derfor en værdsat kvalitet.

Som vores nye psykolog vil opgaverne også være:

 • Arbejde for at kommunens målsætninger for at inklusion lykkes - ”alle børn og unge er en del af fællesskabet”
 • Skabe forandringer med pædagogisk & psykologisk viden
 • Skabe klarhed over børns behov ud fra en kontekstuel og relationel forståelse
 • Arbejde procesorienteret i og med barnets kontekst, f.eks. gennem dialog om og indkredsning af muligheder, kompetencer og løsninger
 • Understøtte skolernes udviklingsarbejde og deltage i det tværsektorielle samarbejde med psykiatrien m.fl.
 • Bidrage til forebyggelse og opsporing af udsatte børn og unge 
 • Arbejde systematisk og anvende vidensbaserede metoder med omtanke for hurtigt og effektfuldt at kunne bevare barnet i sit normalmiljø.

Vi forventer af dig, at du er:

 • Uddannet psykolog(cand.psych.), gerne med erfaring inden for børn- og ungeområdet og med et godt kendskab til børn og unge i udsatte positioner
 • Indstillet på at sætte dig ind i tænkningen bag den måde vi løser opgaverne på – vi arbejder med et fælles ”mindset”
 • Har gode skriftlige og formidlingsmæssige evner
 • Optaget af at udvikle stærke monofaglige og tværfaglige samarbejdsflader
 • I stand til at sætte dig ind i nye vidensområder og omdanne viden til praksis
 • At du har gennemslagskraft, er robust og vedholdende
 • At du kan trives med mange ”bolde” i luften i en travl hverdag
 • Har kørekort og er villig til at stille egen bil til rådighed i arbejdet.

Vi kan tilbyde dig:

 • En organisation i udvikling, som vil være i front på området for børn og unge
 • Tæt samarbejde med de andre 15 psykologer med PPR-funktion, ansat i Center for Børn og Forebyggelse.
 • Tæt samarbejde med mange forskellige faggrupper, herunder socialrådgivere, sundhedsplejersker, pædagoger, talelærere, ergoterapeuter og skolekonsulenter.
 • Mulighed for at præge udviklingen af det psykologfaglige arbejde.

Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen. Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres og børneattest vil blive indhentet.
 
Løn er efter overenskomsten.

Ønsker du yderligere oplysninger

om stillingen, kan du kontakte psykologfaglig leder Hans-Peter Petersen, tlf. 20 28 31 91 eller mail cbfhp@herning.dk.

Søg venligst elektronisk på www.herning.dk, ledige job, hvor specielt ansøgningsskema er vedhæftet det enkelte opslag. Ansøgningen bedes vedhæftet relevante bilag.

Ansøgningsfrist

Tirsdag den 1. august kl. 12.00. 

Samtaler forventes afholdt tirsdag formiddag uge 33.