Herning Kommune

Herning Kommune

Dagplejer til distrikt 5 - Sunds, Simmelkær og Ilskov pr. 1. september

Børn og Ungeforvaltningen ønsker at ansætte 1 dagplejer i distrikt 5, Sunds, Simmelkær og Ilskov, med ansættelse fra 1. september 2017.

 
I dagplejen ønsker vi at skabe et nærværende, kærligt, trygt og udviklende miljø for alle børn, i et tillidsfuldt og professionelt samarbejde med børnenes forældre. Vores mål er at give hvert enkelt barn en tryg opvækst og fremme barnets mestring af de opgaver livet giver og i en kærlig tone hjælpe barnet til en alsidig udvikling.
 
Som dagplejer indgår du som en del af en samlet dagplejeordning i lokalområdet, der står til rådighed for den kommunale dagplejeformidling. Den kommunale dagpleje i Herning er inddelt i 13 pasningsdistrikter.
 
Dagplejevirksomheden udøves i eget hjem for indtil 5 børn fortrinsvis for 0-2,9 årige - inkl. egne børn under skolealderen.
 

Vi forventer, du er

  • tålmodig, varm, tolerant, loyal, fordomsfri, tillidsfuld, at du holder af børn og kan lide at bidrage positivt til deres udvikling
 
Tiltrædelsesdato: 1. september 2017.
 
  • Startlønnen er p.t. 261.687 kr. pr. år. Samtidig har man et skattefradrag på 56%, som dækker kost, varme, slitage m.m..
  • Den ugentlige rådighedstid er 48 timer, men som kompensation får man 7 ekstra fridage om året.
  • Dagplejekonsulenten yder støtte og vejledning ved periodiske tilsyn i dit hjem.
  • Du vil få inventar, legetøj og beskæftigelsesmaterialer stillet til rådighed.
  • Desuden tilbydes legestuevirksomhed for områdets dagplejere.
  • Herning Kommune afholder endvidere kursus- og mødevirksomhed for dagplejere.

Yderligere oplysninger

Har du lyst til at høre mere til stillingen er du velkommen til at kontakte pædagogisk leder af dagplejen Thomas Hamann på tlf. 96 28 60 53 eller mail dplth@herning.dk.
 
Ansøgningen bedes sendt elektronisk gennem Herning Kommunes hjemmeside.

Ansøgningsfrist

7. august 2017 kl. 8.00.
 
Samtalerne afholdes den 9. august 2017.