Herning Kommune

Herning Kommune

Jobkonsulenter

Beskæftigelses- og Integrationscentret er en del af Jobcenter Herning og vi søger to engagerede og kompetente jobkonsulenter.
Vores afsnit består af to teams som dels varetager indsatsen overfor aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år og dels indsatsen over for borgere i ressourceforløb.
 
I jobbet forestår du den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats primært for kontanthjælpsmodtagere over 30 år der har andre problemer ud over ledighed samt evt. ressourceforløbssager.

Dine primære arbejdsopgaver vil være

 • iværksætte virksomhedspraktik, løntilskud og etablering af småjobs til visiterede borgere
 • opfølgning på igangværende praktikker og småjobs, herunder udarbejdelse af diverse blanketter, notater, erklæringer, beskrivelser mv.
 • udvikle borgerens arbejdsevne og beskrive og vurdere deres kompetencer
 • opsøge virksomheder mhp., at sikre korrekt matchning af borgerens kompetencer og skånehensyn og virksomhedens behov
 • generel servicering og dækning af virksomhedernes behov – herunder vores virksomhedscentre
 • selvstændig varetagelse af nogle af myndighedsopgaverne i sagerne

Vi forventer at du

 • Har relevant uddannelse på bachelorniveau og med erfaring inden for beskæftigelsesområdet – herunder kendskab til relevant lovgivning
 • Har kendskab til lokalområdet, det lokale arbejdsmarked og erhvervslivet generelt
 • Kan arbejde resultatorienteret, struktureret og systematisk med mange bolde i luften på en gang.
 • Stærk og tydelig i såvel skriftlig som mundtlig kommunikation
 • Kan motivere og inspirere borgeren til at kunne se sine ressourcer og beskæftigelsespotentiale
 • Selv kan se ressourcer og finde veje
 • Er en robust og tillidsvækkende person, der med et ´sælger-gen´ er udviklingsorienteret og vedholdende; også i den svære samtale

Vi tilbyder

 • fleksible arbejdsvilkår, med stor frihed i arbejdstilrettelæggelsen
 • positiv støtte og udfordringer fra gode kollegaer og ledelse
 • god faglig vejledning og sparring
 • introduktionsplan samt ”mentorordning”, for at sikre god oplæring i startfasen
 • selvledelse i et vist omfang - når du er klar til det
 • en uformel omgangstone, med stor vægt på humor i det daglige samarbejde
 • en personalegruppe på 50 medarbejdere, der har fokus på empati, motivation og udvikling.

Der er tale om tidsbegrænsede fuldtidsstillinger i perioden 1. september 2017 – 31 august 2019.

Ansøgningsfristen er den 11. august 2017 og ansættelsessamtaler forventes gennemført snarest herefter.

Såfremt du har behov for yderligere oplysninger kan du kontakte enten afsnitsleder Bente Hvidberg på nummer 96 28 52 71 eller Marianne L. Thing på nummer 96 28 52 59 (Vi har ferie uge 29)

Ansøgning fremsendes elektronisk, subsidiært til vores postadresse, og skal være modtaget senest den 11. august 2017 kl. 08.00