Herning Kommune

Herning Kommune

Ergoterapeut til Rehabiliteringscenter, Herning

Rehabiliteringscenter Herning søger en ergoterapeut

En af vores dygtige ergoterapeuter har søgt nye udfordringer og vi søger derfor en ny ergoterapeut til at varetage stillingen. Stillingen er på 30 timer og ønskes besat pr 1. oktober eller efter aftale.

Dine primære arbejdsopgaver vil bestå i:

 • Genoptræningsopgaver under sundhedslovens § 140
 • Genoptræning/vedligeholdelsestræning under Lov om social service §86
 • Vurdering af indlagte borgeres kognitive og fysiske funktionsniveau
 • Vurdering, afprøvning og bevilling af hjælpemidler
 • Udarbejdelse af forflytningsvejledninger
 • Kvalitetssikring af arbejdet gennem dokumentation

Vi søger en ergoterapeut der:

 • Har lyst og evner for at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde
 • Er fleksibel, positiv og imødekommende
 • Kan arbejde struktureret og planlægge sine arbejdsopgaver i forhold til patientens behov og husets øvrige opgaver
 • Har minimum 2 års erfaring med genoptræning efter § 140 i forhold til en bred målgruppe
 • Har erfaring inden for det neurologiske område -  træning, dysfagi, lejringsprincipper og forflytninger
 • Har kendskab og erfaring med håndtræning samt hjælpemidler
 • Trives med et stort patient flow og kan håndtere mange bolde i luften i en travl og varieret hverdag
 • Er åben for forandringer og rummer forståelse for forskelligheder 

Lidt om din nye arbejdsplads:

Rehabiliteringscenter, Herning har plads til 30 patienter. Patienterne indlægges både fra eget hjem og fra hospitalerne. Centret tilbyder ophold, som visiteres ud fra forskellige kvalitetsstandarder: Akut ophold, vurderingsophold og rehabiliteringsophold. Alle ophold er af midlertidig karakter. Klientellet er primært geriatriske patienter, hvor der ofte er behov for en kognitiv vurdering.

Vi kan tilbyde dig at arbejde i nogle dejlige fysiske rammer, hvor du vil blive mødt af hjælpsomme og engagerede kolleger, som brænder for at arbejde med målgruppen.

Centret har en tværfaglig personalegruppe bestående af sygeplejersker, sosu personale, ergoterapeuter, fysioterapeuter samt ernæringsassistent, og der lægges stor vægt på den tværfaglige indsats. Vi arbejder aktivt for at udvikle og fastholde et godt arbejdsmiljø, og vi sætter pris på et godt grin og humor i hverdagen.
Centret modtager både fysioterapeut-og sygeplejestuderende samt sosu-assistenter og sosu-hjælperelever.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte assisterende centerleder Kirsten Svendsen på tlf. 96 28 46 55 / mobil 21 54 41 04.

Ansøgningsfrist

Torsdag den 24. august 2017 kl 8.00.

Samtaler forventes afholdt mandag den 28. august 2017.