Herning Kommune

Herning Kommune

Sygeplejerske til Rosenlund Centret

Rosenlund Centret i Snejbjerg søger en sygeplejerske.
 
Rosenlund Centret er et lille plejehjem med plads til 25 beboere, heraf er de 5 aflastningsstuer.
 
Vi søger en sygeplejerske fra den 1. oktober på 20 timer, primært i aftenvagt med vagt hver 3. weekend - der er mulighed for ekstra vagter.

Du skal kan varetage følgende funktioner i aftenvagten
Skal kunne rådgive kolleger om konkret sygepleje hos beboerne; omfattende identifikation af sygeplejebehov, målsætning, gennemførelse, evaluering og justering.
Skal kunne varetage den faglige ledelse af indholdet i ydelsen. At sygeplejersken varetager de administrative og koordinerende funktioner omkring pleje- og behandling i samarbejde med samarbejdspartnere.
Er i stand til at formidle den generelle sygepleje viden til f.eks. kolleger, samarbejdspartnere og uddannelsessøgende - at kunne formidle ny viden og implementere denne ved bl.a. undervisning, oplæring og opfølgning.
 
Skal systematisk sætte egen og andres sygeplejepraksis i et større perspektiv for at udvikle bedre sygeplejetilbud.
 
 • Skal varetage de sygeplejefaglige opgaver på Rosenlund Centret.
 • Skal instruere og uddelegere opgaver til social - og sundhedsassistenterne.
 • Rådgive, vejlede, støtte og observere beboer i relation til ansvarsområdet/funktionsområder.
 • Tilrettelægge og medinddrages i den komplekse pleje – herunder terminalpleje.
 • Udføre lægeordinerede behandlingsopgaver i samarbejde med assistenter, praktiserende- og speciallæger, sygehuset m.fl.
 • MED COM, ansvarlig for at være ajour/kommentere ved supplerende oplysninger.
 • Dokumentere og være ansvarlig i forhold til omsorgsjournalen.
 • Informere/videreformidle.
 • Foretage faste besøg med regelmæssige mellemrum hos beboerne med henblik på at evaluere sygeplejefaglig status, handleplaner og lignende.
 • Evt. deltage i planlægningen vedr. indflytning af nye beboere.
 • Forestå medicindosering, hvor der ikke er en social – og sundhedsassistent til opgaven, eller at uddelegere opgaven til en assistent inkl. den fornødne instruktion.
 • Efter erfaring, tilrettelægge og yde forebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger. 
 • Skal referere og medvirke til at kvalitetsudvikle sygeplejen.
 • Sammen med ledelsen og det øvrige personale, udvikle og spille en aktiv rolle i tilrettelæggelsen af og dokumentationen for den pleje og omsorg, som udføres på Rosenlund Centret.
 • Være opsøgende og rollemodel for plejepersonalet i forhold til kontakten til beboerne og i udførelsen af pleje og omsorgsopgaver.
 • Oplæres og medvirke ved koordinering, således at de tværfaglige ressourcer udnyttes optimalt hele døgnet hos den enkelte beboer/gruppe.
 • Varetage koordinerende, oplærende, undervisende og vejledende opgaver over for studerende, elever, hjælpegrupper, andre faggrupper, brugere og pårørende i emner inden for eget kompetenceområde.
 • Ressourcebevidst ved brug af sygeplejeartikler og andet.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og DSR efter principperne om NY Løn.
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til centerleder Ulla Kristensen på mail rosul@herning.dk eller på telefon 96 28 55 64 (holder ferie i uge 29-31).
 
Ansøgningsfrist den 20. august 2017.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34.