Herning Kommune

Herning Kommune

Social- og sundhedsassistent til daghjem

Træning og Aktivitet område SYD søger kollega med flair for aktiviteter og hverdagsliv i daghjem.
 
Stillingen er med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 35 timer.

Arbejdstiden er fra kl. 08.00-16.00 på hverdage.

Ansættelsesstart den 1. oktober 2017.

Ansættelsessted: Træning og Aktivitet Syd. Daghjemmet Engholm Nørregade 11, 7280 Sønder Felding samt daghjemmet Lind, Lind Hovedgade 20, 7400 Herning.
 
Daghjemmene har plads til hhv. 5 og 10 visiterede brugere som har behov for personalestøtte til at kunne begå sig i hverdagen.
Der er i øjeblikket 14-18 forskellige brugere, som har fra 1 til 5 dage om ugen i daghjemmet. Brugerne er visiterede efter Servicelovens §84.
Der ydes støtte til personlig pleje i forbindelse med toiletbesøg og der gives hjælp til middagshvil og støtte til at klare middagsmad.
Der tilbydes et bredt udvalg af forskellige hobbybetonede aktiviteter samt træning både i grupper og individuelt. Der er en del af brugerne der har demens eller demenslignende symptomer.
 
Vi søger en kollega, som har flair for at
  • gribe hverdagens aktiviteter, og skabe gode stunder for brugerne i daghjemmene
  • kunne varetage personalestøttede trænings- og aktivitetstilbud som gruppe tilbud med individuelle hensyn og gradueringer
  • få øje på og udvikle de forebyggende og sundhedsfremmende muligheder for den enkelte deltager og formidle dette til samarbejdspartnere
  • samarbejde med frivillige.
 
Vi forventer, at du
  • er uddannet social og sundhedsassistent eller har en tilsvarende sundhedsfaglig uddannelse
  • kan planlægge, afvikle og graduere aktivitets- og træningstilbud med varieret indhold
  • har interesse i at samarbejde med frivillige
  • har forståelse for hverdagens aktiviteter og graduering af disse
  • trives med at have mange bolde i luften, og selv under travlhed bevare overblikket samt være tålmodig, inspirerende og motiverende.
 
I Sundhed og Ældre fremmer vi borgerens mulighed for at være mest mulig herre i eget liv. Vi lægger derfor stor vægt på, at du har blik for helheder, har gode samarbejdsevner, er selvstændig og fleksibel i opgave løsningen. Du har et godt humør og en engageret, inspirerende og positiv tilgang til opgaverne.
 
Vi tilbyder dig således en varieret hverdag, hvor du vil få stor indflydelse på tilrettelæggelse af eget arbejde samt mulighed for tæt samarbejde med terapeuter, aktivitetspersonaler og demensvejledere.
 
Ansøgningsfristen er den 22. august 2017, kl. 12.00.
Ansøgning med relevante bilag skal sendes elektronisk via rekrutteringssystemet.
 
Ansættelsessamtaler afholdes den 29. august 2017.
 
Løn og Ansættelsesforhold iht. gældende overenskomst
 
Spørgsmål angående stillingen kan rettes til
Teamleder område Syd, Lars Østergaard på telefon 96 28 56 64.
Laila Pedersen, Daghjemmet Engholm på telefon 51 83 64 85.