Herning Kommune

Herning Kommune

Social- og sundhedshjælper til Rosenlund Centret i Snejbjerg

Rosenlund Centret i Snejbjerg søger en social- og sundhedshjælper
 
Rosenlund Centret er et lille plejehjem med plads til 25 beboere, heraf er de 5 aflastningsstuer.
 
Vi søger en social- og sundhedshjælper fra 1. oktober på 30 timer i blandede dag-og aften vagter, med vagt hver 3. weekend.

Vi søger en faglig dygtig og engageret social og sundheds hjælper, der udover de fagspecifikke opgaver:

  • ser udfordringer i at fremme ældre og demente menneskers mestringsevne, sundhed og trivsel, hvor især pædagogikken vægter højt
  • vil bidrage til at skabe et varmt miljø og socialt samvær
  • har overblik og tør at tage ansvar inden for eget kompetence område
  • er stabil, fleksibel og positiv og kan samarbejde med alle faggrupper.

Yderligere oplysninger om stillingen, kan fås ved henvendelse til centerleder Ulla Kristensen, på mail rosul@herning.dk eller tlf. 96 28 55 64 (ferie uge 29 – 31).  
 
Ansøgningsfrist den 20. august 2017- Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34.