Herning Kommune

Herning Kommune

Pædagoger til botilbuddet Fortuna

FORTUNA SØGER FIRE PÆDAGOGER TIL SPÆNDENDE ARBEJDSOPGAVER.
 
 • 2 faste stillinger på gennemsnitlig 30 timer ugentligt
 • 1 fast vikar stilling i et 2 års vikariat på gennemsnitlig 30 timer ugentligt
 • 1 barsels vikariat på gennemsnitlig 31 timer ugentligt
 
Botilbuddet Fortuna er et skræddersyet tilbud til 4 unge mænd, med en diagnose inden for autismespekteret. Derudover er der en borger med Downs syndrom i aflastning og dagstilbud. De har alle brug for massiv støtte igennem hele dagen.
 
Borgernes dagstilbud er integreret i botilbuddet. Formålet er, at borgeren får så få skift som muligt, samtidig med, at dagstilbuddet kan tilpasses den enkelte borgers dagsform, så det giver borgeren mindst mulig stressbelastning.
 
Stillingen er målrettet et enkeltmands projekt.
 
Vi tilbyder
 • en spændende og udviklende arbejdsplads, hvor vi konstant udvikler os sammen
 • et spændende job med mange udfordringer og store krav til den enkelte medarbejder
 • et spændende arbejde, hvor struktur og forudsigelighed er en selvfølge. Der er udarbejdet dagsprogrammer og metodebeskrivelser på alt der forekommer i løbet af dagen. Der arbejdes konstant med disse programmer, så de målrettes i forhold til det, der giver mening for den enkelte borger
 • en organisation, hvor fleksibilitet, selvstændighed og omstillingsparathed er kernekompetencer
 • forberedelse og introduktion til opgaven.
 
Vores nye kollega
 • har bevidsthed om at ”Særlige mennesker har brug for en særlig indsats”, se bagom borgerens adfærd og altid søge at forstå
 • er psykisk og fysisk robust
 • kan rumme borgere, som kan have en grænseoverskridende, udadreagerende og voldsom adfærd
 • kan tilbyde et roligt nervesystem til borgere i affekt
 • kan forholde sig refleksivt til sig selv og sine kollegaer – i alle aspekter af det pædagogiske arbejde
 • kan arbejde detaljeret med at opbygge, tilpasse og vedligeholde en struktur, der skaber mening for borgeren
 • er loyal over for fælles beslutninger – også selvom du ikke altid er enig
 • har forståelse for vigtigheden af at holde privatliv og arbejdsliv adskilt og have professionalismen med i arbejdet
 • kan hjælpe med personlig hygiejne
 • er fleksibel, ansvarsbevidst og pligtopfyldende, og kan bevare overblikket i pressede situationer
 • har et positivt livssyn og let til smil
 • kan se sig selv i en organisation, hvor værdierne faglighed, engagement, nærvær og respekt er fundamentet i arbejdet
 • vil arbejde hver anden weekend
 • har kørekort.
 
Vi ønsker, at du har
 • kendskab til dokumentationssystemet EKJ (Er ikke et krav)
 • gjort dig overvejelser omkring det at arbejde i et miljø, hvor udadrettet adfærd fysisk og verbalt forekommer
 • gjort dig overvejelser omkring arbejdstider på et døgntilbud og alt hvad det indebærer.
 
Praktisk information
 • Tiltrædelse snarest muligt, men vi venter gerne på de helt rigtige kandidater.
 • Ansøgningsfrist – tirsdag den 22. august 2017, kl. 8.00.
 • Samtaler forventes afholdt onsdag den 30. august 2017.
 • Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst samt principper om Ny Løn.
 • Vil du vide mere, så er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Marianne Pilgaard på telefon 96 28 48 69 og mail: formp@herning.dk (i uge 31-32-33 og 34) eller Jette Bundgaard Christensen på telefon 96 28 48 52 og mail: mosjc@herning.dk (i uge 29-30 og 31).