Herning Kommune

Herning Kommune

Konsulent i sundhedstilbud

Mere sundhed i beskæftigelsesindsatsen


Herning Kommune, Social, Sundhed og Beskæftigelsesområderne, søger medarbejder til fuldtidsstilling – konsulent i sundhedstilbud. Der er tale om en nyoprettet stilling, og for den rette ansøger er der gode muligheder for at være med til at præge jobindholdet.

Vores nye medarbejder skal bidrage til, at sundhedsperspektivet bliver videreudviklet med styrke i hele forvaltningsområdet. Stillingen oprettes i et tæt samarbejde mellem Sundhed og Ældre, Handicap og Psykiatri og Beskæftigelsesafdelingen, og en leder- og medarbejdergruppe med deltagelse fra alle tre områder sikrer opbakning omkring konsulentens arbejde.

Formelt refererer du til afdelingsleder i Beskæftigelsesafdelingen, hvor du også har skrivebord, men du vil have tætte samarbejdsrelationer til hele forvaltningsområdet, herunder indgå i opgaver og projekter, der er forankret i Sundhed og Ældre samt Handicap og Psykiatri.

Vores nye konsulent skal løfte forskellige opgaver:

 • Du er primært brobygger mellem forvaltningsområderne gennem udvikling af detaljeret kendskab til medarbejdere og ledere på tværs af Social, Sundhed og Beskæftigelse, og medvirker til tværgående aktiviteter, som kan styrke videndeling og praksis på sundhedsområdet
 • Gennem samarbejde og videndeling med kolleger er du vidensperson om aktuelle, borgerrettede sundhedstilbud og forløbsprogrammer
 • Du bidrager til at opsamle og formidle ny viden om sundhed - initiativer, projektmuligheder, forsknings- og undersøgelsesresultater – som med fordel kan integreres i vores borgerrettede arbejde
 • Medvirker til initiativer, som kan styrke kollegernes kompetencer i forhold til sundhedsperspektivet
 • Du er også fast deltager i Rehabiliteringsteamets ugentlige møder (beskæftigelsesområdet). Herigennem sikres at relevante sundhedstilbud inddrages ved planlægning af borgeres ressourceforløb og for opsamling af input til nye sundhedsinitiativer

Vi ønsker:

 • Vi forestiller os en medarbejder med en sundhedsfaglig baggrund suppleret med en akademisk overbygning som kandidat i Folkesundhedsvidenskab eller lignende - og meget gerne med kendskab til en stor primærkommunes organisation og praktiske virkelighed
 • Du har gode anlæg for opsøgende virksomhed og netværksdannelse
 • Idérig og dynamisk i forhold til nye initiativer samt vedholdende og god til at omsætte idéer til virkelighed

Vi tilbyder:

 • Du indgår i en fagligt ambitiøs organisation, der ikke er bange for at gå foran
 • Du får et stort virkefelt med rigtig mange samarbejdsrelationer
 • Du får støtte fra en baggrundsgruppe forankret i alle tre driftsområder
 • En arbejdsplads med vide rammer for selvstændig arbejdstilrettelæggelse og blik for god personalepleje 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos:

Ansøgningsfrist

25. september 2017.

Tiltrædelse snarest muligt.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i.h.t. gældende overenskomst.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 4. oktober 2017.

Ansøgere, der indkaldes til samtale, får tilsendt 2 cases til overvejelse.
Besvarelserne heraf vil indgå i ansættelsessamtalen.