Herning Kommune

Herning Kommune

Fuldtids psykolog til det specialiserede børneområde, Center for Børn og Forebyggelse

Vær med til at tegne det tværfaglige landkort med et psykologfagligt perspektiv.

Center for Børn & Forebyggelse arbejder for at udvikle specialområdet gennem

 • øget familie- og netværksinddragelse og tæt dialog med skoler og dagtilbud
 • et hverdagslivsperspektiv, hvor barnets tilknytning til hverdagen i nærmiljøet bevares så vidt muligt
 • øget fokus på forebyggelse, opsporing og tidlig intervention til børn & unge i udsatte positioner
 • fokus på vidensbaseret arbejde, målstyring og opfølgning 

Stillingsopslaget er til en stilling, hvor du som psykolog vil betjene de kommunale specialklasser, i samarbejde med 3 andre psykologer på specialområdet. Du vil være i tæt samarbejde med både lærere, forældre og andre relevante faggrupper om at skabe udvikling og trivsel for denne komplekse gruppe af børn. En interesse i specialområdet er derfor en værdsat kvalitet.

Som vores nye psykolog vil opgaverne være:

 • arbejde for at kommunens målsætninger for at inklusion lykkes - ”alle børn og unge er en del af fællesskabet
 • skabe forandringer med pædagogisk psykologisk viden
 • skabe klarhed over børns behov ud fra en kontekstuel og relationel forståelse
 • arbejde procesorienteret i og med barnets kontekst, f.eks. gennem dialog om og indkredsning af muligheder, kompetencer og løsninger
 • deltage i det tværsektorielle samarbejde med psykiatrien, VISO m.fl.
 • bidrage til forebyggelse og opsporing af børn og unge i udsatte positioner 
 • arbejde systematisk og anvende vidensbaserede metoder med omtanke for hurtigt og effektfuldt at kunne bevare barnet i et hverdagsliv.

Vi forventer af dig, at du

 • er Uddannet psykolog, og helst med erfaring inden for børn- og ungeområdet og gerne med et godt kendskab til børn og unge med forskellige funktionsnedsættelser.
 • er indstillet på at sætte dig ind i tænkningen bag den måde vi løser opgaverne på – vi arbejder med et fælles ”mindset”
 • har gode skriftlige og formidlingsmæssige evner
 • er optaget af at udvikle stærke monofaglige og tværfaglige samarbejdsflader
 • er istand til at sætte dig ind i nye vidensområder og omdanne viden til praksis
 • har gennemslagskraft, er robust og vedholdende
 • kan fungere med mange ”bolde” i luften i en travl hverdag 

Vi kan tilbyde dig

 • en organisation i udvikling, som vil være i front på området for børn og unge
 • tæt samarbejde med de andre 17 PPR-psykologer ansat i Center for Børn og Forebyggelse
 • tæt samarbejde med mange forskellige faggrupper, herunder socialrådgivere, sundhedsplejersker, pædagoger, talelærere, ergoterapeuter og skolekonsulenter
 • mulighed for at præge udviklingen af det psykologfaglige arbejde på specialområdet. 

Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen. Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres og børneattest vil blive indhentet.
 
Løn efter overenskomsten.

Ønsker du yderligere oplysninger

om stillingerne, kan du kontakte psykologfaglig leder Hans-Peter Petersen, tlf. 20 28 31 91 eller mail, cbfhp@herning.dk.   

Søg venligst elektronisk på www.herning.dk, ledige job, hvor specielt ansøgningsskema er vedhæftet det enkelte opslag. Ansøgningen bedes vedhæftet relevante bilag.

Ansøgningsfrist

9. oktober kl. 12.00. 

Samtaler forventes afholdt: 30. oktober.
Forventet opstart ved ansættelse: 1. december.