Herning Kommune

Herning Kommune

Medarbejder til Handicapteknologiafdelingen i Center for Kommunikation

Center for Kommunikation søger IKT-medarbejder til Handicapteknologiafdelingen med ansættelse 1. januar 2018.

Stillingen er på 37 timer ugentligt.

Vores nye medarbejder har gerne erfaring med IKT-området – alternativt stor interesse for IKT-området.

Vores nye medarbejde skal arbejde med en bred vifte af IKT-opgaver, herunder særlige IT-løsninger, alternativ betjening af computer, særlige kommunikationsprogrammer til computer, løsninger baseret på tablets og handicapkompenserende apps, talemaskiner og kommunikatorer etc.

Endvidere skal vores nye medarbejder arbejde med dysleksi-området.

Vores nye medarbejder skal yde rådgivning og vejledning, gennemføre afprøvning, vurdering og sagsbehandling af hjælpemidler, undervise, indsamle og formidle viden, etablere kurser og afholde informationsmøder mv.
Center for Kommunikation dækker et stort geografisk område, hvorfor kørekort kategori B er en nødvendighed.

På det personlige og faglige plan forventer vi, at vores nye medarbejder kan

  • Formidle og vejlede borgere, pårørende, kolleger og andre fagpersoner.
  • Samarbejde internt og eksternt med mange forskellige faggrupper
  • Sparre og videndele med kolleger
Center for Kommunikation er en undervisningsinstitution under Herning Kommune. Vi varetager kompenserende specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til voksne og børn med kommunikationsvanskeligheder.

Lovgrundlaget for vores område er primært Lov om social service samt Lov om specialundervisning for voksne.

Løn og ansættelsesforhold

efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist

til stillingen er den 13. oktober.
Ansættelsessamtaler planlægges afholdt i uge 43.

Ønskes yderligere oplysninger

kan Forstander Louise Schjønning på telefon 96 28 49 00, e-mail: cfklo@herning.dk eller Fagkoordinator Carsten B. Nielsen på telefon 96 28 49 00, e-mail: cfkcn@herning.dk kontaktes.

Læs mere om Center for Kommunikation på www.cfk-herning.dk