Herning Kommune

Herning Kommune

Socialrådgiver/fastholdelseskonsulent

Udadvendt og engageret socialrådgiver søges til at hjælpe syge med at bevare deres job
 
Vil du hjælpe mennesker ramt af sygdom med at bevare kontakten til arbejdspladsen?
Så har vi en faglig udfordring til dig!
Vi søger nu en socialrådgiver til en stilling som fastholdelseskonsulent.
 
Du bliver en del af et helt nyt projekt, som Center for Erhvervsafklaring & Beskæftigelse (CEB) i Herning Kommune og 13 andre kommuner har sat gang i sammen med STAR (Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering).
 
Projektet skal styrke indsatsen overfor sygemeldte og deres arbejdsgivere. Målet er at etablere kontakt mellem medarbejder og arbejdsgiver så tidligt som muligt, så medarbejderen kan fastholde sit job trods sygdom.
 
CEB tilbyder et fagligt udfordrende job som fastholdelseskonsulent med myndighedsansvar i afdelingen ’Sygefravær & Jobfastholdelse’. Der er tale om et vikariat frem til 31. december 2018.
 
I stillingen som fastholdelseskonsulent er opgaverne blandt andet sygedagpengeopfølgning i forhold til den sygemeldte, indhente lægelige oplysninger, rundbordssamtaler i virksomheden med borger og arbejdsgiver samt råd og vejledning i forhold til fastholdelse. Den eksterne samarbejdsflade er bred og omfatter ikke blot virksomheder og sundhedsområdet, men også fagforeninger og andre forvaltninger i kommunen. Vi har fokus på tidlig indsats og afholder den første opfølgningssamtale i trygge rammer på den sygemeldtes arbejdsplads.
 
Vi tilbyder
 • et fagligt stimulerende og godt arbejdsmiljø, hvor sparring er en selvfølge og supervision en mulighed
 • et spændende arbejdsområde med mulighed for at anvende og udvikle dine socialfaglige kompetencer
 • en stor arbejdsplads hvor tværfaglighed og professionalisme prioriteres højt
 • høj grad af medbestemmelse og mulighed for at påvirke det daglige arbejde
 • synlig og tydelig ledelse
 • gode kolleger med humor og let til smil
 • et intensivt introduktionsforløb i de første uger, og derefter vil der være løbende opfølgning sammen med kolleger og nærmeste leder.
 • mange personalegoder, herunder mulighed for fleksible arbejdstider og hjemmearbejdsdage samt frugt- og kantineordning. Løn efter kvalifikationer.
 
Dine kvalifikationer
 • Uddannet socialrådgiver eller socialformidler
 • Veludviklet samarbejdsevne og empati
 • Erfaring fra sygedagpengeområdet, samt kendskab til relevant lovgivning
 • Indsigt i og forståelse for processer, der kan understøtte mennesker i udvikling
 • Taler virksomhedernes sprog og kan sætte dig i deres sted
 • Grundig og systematisk arbejdsstil
 • Evne til at arbejde selvstændigt og med deadlines
 • Kørekort og egen bil til rådighed for arbejdet. Der ydes naturligvis kørselsgodtgørelse efter gældende regler.
 
Ansøgningsfristen er mandag den 25. september 2017 kl. 9. Samtaler vil blive afholdt onsdag den 27. september 2017.

Er du interesseret i at høre mere om stillingen, så kontakt venligst Afsnitsleder Christin Boel Hovmøller på 96 28 51 50.
 
CEB (Center for Erhvervsafklaring & Beskæftigelse) er en enhed i Herning Kommunes Beskæftigelsesafdeling, hvor hele sygedagpengeindsatsen i Herning kommune er samlet.
I ’Sygefravær og Jobfastholdelse’ er der ansat ca. 75 medarbejdere. Socialfaglige rådgivere, fastholdelseskonsulenter, jobkonsulenter, læger, psykolog, fysioterapeuter, ergoterapeuter m.fl., som alle indgår i et tæt tværfagligt samarbejde i dagligdagen. CEB har desuden en bred vifte af tilbud i huset, som kan indgå i borgerens forløbsplan.
CEB-Sygefravær & Jobfastholdelse arbejder for, at alle bevarer en tilknytning til arbejdsmarkedet trods sygdom. Vi arbejder målrettet på at understøtte borgerens kontakt til arbejdspladsen under sygemeldingen, parallelt med borgerens behandlingsforløb. Vi tror på, at en god tilbagevenden til arbejdspladsen er med til at understøtte en raskmelding, og dermed forebygge en ny sygemelding. Vi har fokus på en forebyggende og tidlig indsats – og det er vores mål at komme så tidligt som muligt ud på arbejdspladsen.
Vi møder borgeren med åbenhed, nysgerrighed og respekt. Vores udgangspunkt er, at borgeren er en aktiv medskaber, der tager medansvar og ejerskab.
Læs mere om CEB på www.ceb.herning.dk