Herning Kommune

Herning Kommune

Leder for Træning og Aktivitet, Vest - Herning

Vi søger en lederkollega i vort tværfaglige lederteam inden for sundhedsfremme, træning og hjælpemidler. Som leder har du drifts- og budgetansvar for trænings- og aktivitetsområdet i et af de geografiske områder i Herning Kommune, og denne stilling er med base på aktivitetscentrene Fuglsangsø Centret og Aktiv Centret i Herning.
 
Lederteamet består af tre lederkolleger med samme opgaveportefølje inden for Træning og Aktivitet i hver sit geografiske område samt lederkolleger med ledelse af hhv. genoptræning og sundhedsfremme, madservice til hjemmeboende, hjælpemiddelbevilling og hjælpemiddeldepot.
 
Træning og Aktivitet indgår som en del af sundheds- og ældreområdet. Vi har fokus på helheden for borgeren. Kvaliteten af vores indsats på trænings- og aktivitetsområdet opstår i tæt samarbejde med kolleger i egen afdeling samt i visitationen, hjemmeplejen, sygeplejen, på plejecentre samt fra stabs- og udviklingsafdeling.
 
Arbejdsopgaverne er primært med afsæt i Serviceloven §83a hverdagsrehabilitering, §86 træning, §83-84 daghjem, tilbud efter §79 med aktiverende og forebyggende sigte, arbejdsmiljøopgaver i relation til plejepersonalet – samt genoptræningsopgaver efter Sundhedslovens §140 for de borgere, der i forvejen er kendt på ældreområdet. Det daglige drifts- og budgetansvar omfatter 27 medarbejdere, bestående af ergo- og fysioterapeuter, aktivitets-, daghjems-, café- og rengøringsmedarbejdere. Derudover indebærer stillingen samarbejde med mange frivillige og brugere på de to aktivitetscentre, samt drift af Aktiv Centrets bygning og udeareal.
 

Vi søger en leder der

 • har en sundhedsfaglig uddannelse – gerne ergo- eller fysioterapeut
 • har ledelseserfaring og relevant lederuddannelse
 • har grundlæggende forståelse for at samarbejde med frivillige og brugere/ borgere
 • kan sætte tydelig retning med fokus på kvalitet i den faglige indsats i relation til borgerne og har erfaring med tværfagligt samarbejde
 • har engagement og drivkraft til at gå foran i en bred organisation, hvor det kræver ledelse at prioritere, implementere og samstemme initiativer
 • kan håndtere at lede medarbejdere på to forskellige adresser med hver sin dagligdag
 • kan prioritere mellem stabilitet og fornyelse, så både borgere, medarbejdere og kolleger trives i hverdagen
 • kan fokusere på mål og resultater til gavn for borgerne og samtidig have opmærksomhed på relationer og trivsel i medarbejdernes arbejdsmiljø
 • kan byde aktivt ind i tværgående ledelseskoordinering af trænings- og aktivitetsområdet og samarbejde tæt med resten af lederkollegiet, og bidrage til fortsat udvikling af området
 • har erfaring med økonomistyring og flair for anvendelse af IT, herunder gerne kendskab til dokumentationssystem.
 

Vi lægger vægt på, at du

 • lytter til medarbejderne og bidrager med støtte og sparring ved opgaveløsning
 • kan inspirere, motivere og inddrage medarbejderne i forandringsprocesser
 • følger op på retning og aftaler og påtager dig synlig og tydelig ledelsesansvar
 • kan bevare ro og overblik i pressede situationer
 • har en positiv tilgang og medvirker til god stemning.
 

Tiltrædelse

1. december 2017
 

Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår vil ske i henhold til aftale med forhandlingsberettiget organisation og efter reglerne om lokal løndannelse.
 

Flere oplysninger

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Sundhedsfremme, Kost, Træning og Hjælpemidler, Elin Mogensen på tlf. 96 28 57 60
 

Ansøgningsfrist

Vi skal have din ansøgning senest den 4. oktober 2017 kl. 8.00.
Vi har ansættelsessamtaler torsdag den 12. oktober (eftermiddag) og fredag den 13. oktober (formiddag)
Der vil blive udarbejdet personprofil på dem, vi indkalder til samtale.
 
Stillingen søges elektronisk på www.herning.dk/jobs. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.