Herning Kommune

Herning Kommune

Fysioterapeut til barselsvikariat i Bocentret på Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter søger en fysioterapeut til barselsvikariat i Bocentret
 
Er du ambitiøs på dit fags og borgernes vegne og kunne du tænke dig at være med til at udvikle Bytoften Bo- og Ak- tivitetscenter som Vestjysk kraftcenter for borgere med hjerneskade og fysisk funktionsnedsættelse? Hvis ja, så har vi jobbet til dig!
 
I vores Bocenter har vi et vikariat som fysioterapeut på 31 timer pr. uge, fra d. 1. november 2017. Her vil du indgå i tværfaglige teams. Afdelingens mål er at støtte den enkelte borger i at være aktiv og deltagende i sit fremtidige liv, ud fra de ressourcer og ønsker den enkelte har. Bocentret er et permanent botilbud der henvender sig til voksne per- soner med erhvervet eller medfødt hjerneskade, der er kendetegnet ved betydelig og varig fysisk og/eller kognitiv funktionsnedsættelse. Beboerne har behov for vedligeholdende træning og behandling i små grupper og/eller indivi- duelt. Vi arbejder ud fra ABC koncepterne i huset, og tværfagligt tilstræber vi at inddrage koncepterne 24 timer i døgnet.
Du vil komme til at varetage den vedligeholdende træning og behandling der svarer til vederlagsfri fysioterapi for ca. 15 beboere, fra Bocentret og Satellitten, samt støtte og vejlede tværfagligt på afdelingerne.

Vi forventer at du

 • er tydelig og konstruktiv i din kommunikation til borger og kollega
 • har kendskab til it og er stærk i din skriftlige kommunikation
 • kan rumme dig selv i mødet med den hjerneskadede borger
 • udviser selvstændighed, overblik og ansvarlighed i opgaveløsningen
 • vil bidrage konstruktivt i afdelingens tværfaglige samarbejde og udvikling
 • har et basiskendskab til og interesse for neurologiske problemstillinger og neuropædagogik
 • har høj faglighed hvor du løbende reflekterer over egen praksis, for at styrke den faglige udvikling.

Vi tilbyder

 • et veltilrettelagt introforløb, hvor du får mulighed for at deltage i intern undervisning i forskellige emner
 • høj faglighed hvor vi tilskynder hinanden til løbende at reflektere over egen praksis, for at styrke den faglige udvikling
 • et udfordrende job med mulighed for en varieret arbejdsdag
 • et åbent træningsmiljø hvor vi hjælper og sparrer fagligt med hinanden
 • engagerede og kompetente kolleger, der har en stor interesse for neurorehabilitering og neuropædagogik.
 
Tiltrædelsesdatoen er 1. november 2017 eller efter aftale. Løn efter overenskomsten og principperne for Ny Løn.
Bytoften Bo- og Aktivitetscenter er et bo- dagtilbud for personer med fysiske handicap og senhjerneskader. Der er i alt 41 permanente boliger, 6 midlertidige boliger til rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade, fysioterapi, aktivitetscenter, bostøtte til hjerneskadede borgere i Herning Kommune, storkøkken samt købmandsbutik.
 
Læs mere her. 
 
Ansøgningsfristen er: 25. september 2017 kl. 08.00.
 
Samtaler forventes afholdt i slutningen af uge 39.
 
For yderligere oplysninger henvises til afd.leder Charlotte Würtz tlf. 96 28 47 18 eller på mail: kobcw@herning.dk