Herning Kommune

Herning Kommune

Fast stilling som social- og sundhedsassistent 30 timer om ugen

Vi søger til fast stilling ved Plejecenter Søglimt en ny kollega som er uddannet social og sundhedsassistent.

Stillingen er ledig og kan besættes 1. november ellers 1. december

Plejecenter Søglimt ligger i skønne omgivelser ca. 10 km fra Herning med udsigt ud over Sunds sø og er et plejecenter med 48 plejeboliger plus 2 aflastningsstuer. Plejecentret er opdelt i 4 afdelinger.

Plejecenter Søglimt har eget produktionskøkken og dermed tæt samarbejde med køkkenet omkring ernæringen til centrets beboere
Et daghjem og et aktivitetscenter med mange forskellige tilbud til områdets ældre hører også hjemme på Søglimt
Stillingen er i skiftende vagter dag/aften – eventuelt dag/nat hvis der er ønske om dette

Stillingen er overvejende i dagvagt

Vi søger en social- og sundhedsassistent som vægter faglighed, teamsamarbejde og beboernes hverdagsliv højt og som brænder for at lære nyt og implementere dette i hverdagen.

Fokus på kerneopgaven er omdrejningspunktet i vores arbejde

Ældreområdet er i konstant udvikling med nye spændende tiltag så derfor vil vi gerne tilbyde dig:
  • God introduktion via mentor ordning
  • Mulighed for at bruge nuværende kompetencer samt erhverve nye 
  • Mulighed for faglig sparring med husets sygeplejersker og øvrige social og sundhedsassistenter
  • Vi er i gang med at implementere Marte Meo og dermed får du mulighed for at få et grundkursus i dette
  • Du bliver kontaktperson for en gruppe beboere 
  • Vi har for nylig indført klippekort på plejecentrene som giver mulighed for at lave en aktivitet med beboeren ud fra dennes ønsker. Vi er i gang med at planlægge implementeringen af leve-bo miljø i afdelingerne, Fællesprog 3 og nyt omsorgssystem kommer i 2018. I den forbindelse vil du også få en central rolle 
  • Vi har en aktiv personaleforening du kan være medlem af som arrangerer sociale arrangementer udenfor arbejdstid

Humor er vigtig for os, vi har omsorg for hinanden og respekt for hinandens forskelligheder både fagligt og personligt hvilket er med til at skabe dynamik og som inspirerer os til at yde vores bedste i alle situationer i samspillet med hinanden

Vi håber ovenstående har vakt din interesse så du har lyst til at være med til at præge hverdagslivet ved Plejecenter Søglimt til gavn for både beboere, pårørende og kollegaer

Du er velkommen til at kontakte Centerleder Gitte Houensgaard på tlf 21194548 eller på mail: soggi@herning.dk 

Du er også velkommen til at aflægge os et besøg
 
Løn efter gældende overenskomst
 
Ansøgningsfrist mandag den 23. oktober kl 12.00
Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 27. oktober.