Herning Kommune

Herning Kommune

Social og Sundhedshjælperelever

 Sundhed og Ældre søger elever med uddannelsesstart 1. februar 2018

Uddannelsen

 • er for dig, der gerne vil arbejde med pleje og praktisk hjælp til ældre borgere
 • har fokus på pleje og praktisk hjælp – i en rehabiliterende tilgang, samt på forebyggelse og tidlig opsporing
 • veksler mellem teori og praktik på henholdsvis Social & Sundhedsskolen Herning, og et af Herning Kommunes plejecentre eller hjemmeplejen i Herning Kommune
 • lærer dig følgende fag: Social- og sundhedshjælperen rolle, Mødet med borgeren, Personlig hjælp, omsorg og pleje, Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • lærer dig at deltage i et arbejdsfællesskab.

Du får

 • en uddannelse, der giver mulighed for at gøre en forskel på plejecentre og i hjemmeplejen
 • personlige og faglige kompetencer
 • mulighed for at indgå i et tværfagligt team
 • motiverede praktikvejledere og undervisere
 • en adgangsgivende uddannelse til at søge videre som Social- og Sundhedsassistent
 • løn under hele uddannelsen
 • arbejdstiden i praktikken er 37 timer pr. uge i gennemsnit.

Du har

 • lyst til, og evner at give god kærlig omsorg, i gensidig respekt for et andet menneske
 • engagement og motivation for faget og uddannelsen, og du vægter ansvar for egen læring højt, samtidig med at du er ansvarsbevidst, fleksibel og loyal for uddannelsen og praktikstedet.

Krav

 • Grundforløb 2 fra Social & Sundhedsskolen efter 1. august 2015
 • RKV (Realkompetencevurdering) hvis du er over 25 år
 • hvis du er nydansker, skal du have opholds- og arbejdstilladelse.
 
Når du søger stillingen, skal du indscanne og medsende nedenstående
 • Ansøgning: Motiveret ansøgning og fortæl hvorfor du vil være Social- og Sundhedshjælper.
 • CV: Kort livshistorie med dine erfaringer og kvalifikationer.
 • RKV: Realkompetencevurdering SKAL medsendes hvis du er over 25 år.
 • Eksamensbevis: Eksamensbeviser.
 • Udtalelser: Eventuelle udtalelser fra tidligere job eller fritidsbeskæftigelse.
 
Ansøgningsfrist den 3. december 2017.
 
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

For yderligere oplysninger kontakt Uddannelseskonsulent Bente Schleicher på tlf. 96 28 44 35 eller mail: bente.schleicher@herning.dk. Eller kontakt Uddannelseskoordinator Marian Graves W. Bust på tlf. 96 28 44 38 eller mail: marian.graves@herning.dk