Herning Kommune

Herning Kommune

Teamleder til HandicapCenter Herning afd. Tjørringhus, genopslag

Brænder du for ledelse og har erfaring med vagtplanlægning så er det måske dig vi søger.
 
Vi søger en teamleder som også skal have ”hands on”. Der er 25-28 timer til ledelse, den resterende tid er du en del af driften i teamet.
 
I samarbejde med en afdelingsleder og en teamleder, er du med til at skabe et udviklende døgn- og aflastningstilbud til en sårbar målgruppe med multiple funktionsnedsættelser. Vi har fokus på at udvikle vores kerneydelse, hvor faglige argumentationer og dokumentation er rammen om en kvalitetssikring af opgaverne. Vi arbejder med målsætninger for organisationen, og vi arbejder med behandlingsplaner for beboerne. Vi er optaget af, hvordan ydelser og indsatsen også kan bringes tættere på familien i form af korttidsanbringelser og vejledningsopgaver, og vi arbejder efter Herning-modellen i et tæt samarbejde med myndighedsdelen i Center for Børn & Forebyggelse. Du kan læse mere om Tjørringhus på vores hjemmeside http://handicapcenter.herning.dk.

Vi søger en teamleder der har

 • interesse for og erfaring med vagtplanlægning
 • interesse for faglig ledelse og som formår at følge op på de tiltag, der sættes i værk.
 • tør tage lederskabet på sig og formår at skabe følgeskab 

Af faglige kompetencer forventer vi

 • en sundheds- eller pædagog faglig baggrund på bachelor niveau
 • erfaring i at arbejde med målsætning
 • viden om eller interesse for hvordan den menneskelige hjerne fungere.
 • erfaring med pleje og omsorg, da du skal indgå i driften. 
Du vil indgå i et ledelsesteam på Tjørringhus med en afdelingsleder og i alt 2 teamledere samt en sundhedsfaglig leder. Der ud over vil du være en del af ledelsesteamet i hele HCH sammen med fire teamledere, to afdelingsledere, en sundhedsfaglig leder og en centerleder. Vi har opgaver på tværs i organisationen organiseret efter en matrix-model, og du vil derfor også få et ledelsesmæssigt ansvar for et netværk på tværs i HCH.

Vi søger følgende personlige kompetencer

 • kan lede medarbejderne på vej gennem en dialogskabende, rolig og lyttende tilgang
 • kan håndtere konflikter og facilitere processer
 • god til at nå i mål med opgaver og skabe resultater 

Vi tilbyder

 • mulighed for at videreudvikle en velfungerende afdeling i samarbejde med et ambitiøs og visionær lederteam
 • at indgå i et ledelsesteam på tværs i organisationen med fælles fokus og opgaveløsning
 • et job med mulighed for faglig, personlig og ledelsesmæssig udvikling 

Løn og ansættelsesvilkår

sker i henhold til gældende overenskomst. Lønniveau trin 36 + kr. 19.000 årligt samt trin for kompleksitet.

Vil du vide mere om stillingen

eller har du lyst til at se afdeling Tjørringhus, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Louise Meedom, telefon 22 12 18 23 eller e-mail hchlm@herning.dk eller centerleder Charlotte Jensen, telefon 24 98 66 19 eller e-mail hchje@herning.dk

Ansøgningen

med relevante bilag sendes til HandicapCenter Herning via ansøgningslinket og skal være os i hænde senest fredag den 20. oktober kl. 8.00.

Der vil i forbindelse med samtalerne blive udarbejdet personlighedsprofil. Hvis vi finder det relevant, forbeholder vi os muligheden for at indkalde til 2. samtale.
 
HandicapCenter Herning er Herning Kommunes tilbud til børn og unge med forskelligartede handicaps. Centret tilbyder døgn- og aflastnings pladser til børn og unge samt ambulante ydelser som råd- og vejledning til familier og plejefamilier med handicappede børn og unge. Vi modtager børn og unge med multiple funktionsnedsættelser og udviklingsforstyrrelser som autisme.