Herning Kommune

Herning Kommune

Social- og sundhedsassistent, fast nattevagt, på Toftebo-Centret i Hammerum

Toftebo-Centret, Hammerum søger dygtig og stabil social- og sundhedsassistent til fast nattevagts stilling.

Ugentlig timetal på 31 timer pr. uge med 7 nattevagter i den ene uge og 7 dage fri efterfølgende. På Toftebo-Centret er der altid 2 personaler i vagt om natten.
 
Toftebo-Centret er beliggende i Hammerum ved Herning, består af 55 plejeboliger fordelt på 3 boenheder, hvoraf 5 lejligheder er midlertidige pladser og 3 er ægtepar lejligheder.

Den ene boenhed er et særligt tilbud til 10 demente borgere, som er visiteret til skærmet plejebolig. Heraf er den ene lejlighed en midlertidig plads.

Derudover er der tilknyttet 10 ældreboliger, der ligger i tæt tilknytning til Toftebo-Centret, og personalet på Toftebo-Centret varetager alle plejeopgaver der er visiteret til disse beboere. I alt har vi 65 lejligheder.

Kerneopgaven på Toftebo-Centret: ”Vi møder borgeren med faglighed, værdighed og engagement, så Toftebo er et godt sted at komme, bo og være”

Toftebo-Centret kan tilbyde dig
  • mulighed for indflydelse og  medinddragelse i udviklingsarbejdet der pågår på plejecentret
  • tværfagligt samarbejde og sparring
  • synlig ledelse
  • mulighed for at arbejde med mange forskellige opgaver hos vores beboere i almindelig plejeboliger, midlertidige ophold, skærmet afsnit og i ældreboliger
  • ansættelse på en attraktiv arbejdsplads hvor vi respekterer hinandens forskelligheder og hvor hverdagen er præget af faglighed, kvalitet, humor og åbenhed 
Vi forventer, at du
  • er faglig kompetent og kan arbejde selvstændigt, og i et tæt samarbejde med dine kollegaer og samarbejdspartnere internt og eksternt.
  • er stabil og kan agere i en til tider uforudsigelig nattevagt hvor udfordringerne skal løses med faglig sikkerhed og høj kompetence.
  • har bred klinisk erfaring som social- og sundhedsassistent, er omstillingsparat og fleksibel i forhold til de arbejdsopgaver der er, og samtidig stræber efter at opnå den bedst mulige oplevelse for borgeren.
  • har gode kommunikative evner, både mundtligt og skriftligt, og er erfaren i brugen af dokumentationssystemet CARE og FMK.
  • er en aktiv del af at skabe og udvikle et godt arbejdsmiljø, også om natten. 
Tiltrædelsesdato
1. november 2017 eller efter aftale.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
i henhold til gældende overenskomst.
 
Ansøgningsfrist

Mandag den 23. oktober kl. 9.00.
 
For yderligere oplysninger
er du meget velkommen til at rette henvendelse til centerleder Susan Johanne Pedersen på telefon 96 28 58 01 / 29 67 12 30 eller pr. mail: tofbp@herning.dk

Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 27. oktober 2017.
 
Vi opfordrer til, at stillingen søges elektronisk