Herning Kommune

Herning Kommune

Mentorkonsulent

Beskæftigelses- og Integrationscenter Herning, der er en del af Jobcentret, søger en Mentorkonsulent, som på fuld tid vil være en del af kommunens indsats for personer, der har behov for et ofte langvarigt udviklingsforløb for at inkludere i retning af arbejdsmarkedet og uddannelse. Der vil særligt være fokus på modtagere af uddannelses- og kontanthjælp.

Dine opgaver vil være

At støtte borgere i at overkomme praktiske eller sociale og sundhedsmæssige barrierer på vej mod job eller uddannelse. Din indsats vil have udgangspunkt i den koordinerende sagsbehandlers bestilling og borgerens eget ønske og individuelle behov.

Indsatsen vil blandt andet bestå i at

 • motivere og inspirere til uddannelse og job og til at indgå i kommunens øvrige tilbud
 • hjælpe borgeren i praktik og samarbejde med praktikstedet
 • hjælpe borgeren med at strukturere hverdagen og hjælpe med kontakten til fx bank, læge eller koordinerende sagsbehandler
 • understøtte borgerens fremmøde og deltagelse i de indsatser og aktiviteter, som igangsættes af kommunen
 • hjælpe med konfliktløsning og hjælpe borgeren med at opnå en øget forståelse for, samt indsigt i de     aktiviteter og tilbud, som kommunen iværksætter
Du vil blive en del af en arbejdsplads, der ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejdere hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Som mentorkonsulent skal du

 • kunne samarbejde med borgeren, på praktikstedet men også i borgerens eget hjem
 • vave et ressourceperspektiv i din daglige kontakt med borgeren
 • skabe en professionel relation til borgeren og have øje for borgerens behov og dervedden relevante støtte
 • finde, etablere og fastholde relevante virksomhedsrettede forløb samt samarbejde tæt med alle typer virksomheder
 • indgå som en ressourceperson og rollemodel i et tæt samarbejde med personer med psykiske, sociale og helbredsmæssige udfordringer
 • fungere som katalysator for helhedsløsninger, og være borgerens faste anker i processen
 • arbejde med en fleksibel kalender - ofte i morgen og eftermiddagstimerne
 • udarbejde tilbagemelding samt dokumentation i forhold til borgerens forløb
 • være psykisk robust, ligesom du skal være udpræget drifts- og floworienteret samt åben for forandringer.
 • have egen bil til rådighed
Vi forventer, at du har en relevant faglig baggrund, kan arbejde selvstændigt og i samarbejde med andre fagpersoner om personer med særlige behov. Det vil være en fordel, hvis du har en socialfaglig uddannelse og/eller erfaringer i at arbejde med socialfaglige problemstillinger; så som motivationsarbejde, mestring og barrierehåndtering, psykiske diagnoser og misbrug. Endvidere vil det være en fordel, hvis du har kendskab til beskæftigelses- og uddannelsessystemet og den gældende lovgivning.

Til gengæld vil du møde

 • udfordrende og afvekslende arbejdsdage med fleksible arbejdsvilkår i en gruppe med 5-7 medarbejdere
 • en alsidig personalegruppe på 50 kolleger, der har fokus på empati, motivation og udvikling
 • positiv støtte og udfordring fra dine kollegaer
 • mulighed for faglig og personlig udvikling 
Tiltrædelse er 1. december.

Aflønning

sker efter principperne om ny løn.

Vi ser frem til at modtage din begrundede ansøgning samt relevant dokumentation.

Ansøgningsfristen

er den 23. oktober kl. 08.00.

Samtaler gennemføres i uge 43.

Yderligere information

kan indhentes ved henvendelse til afsnitsleder Bjarne Sørensen telefon 20 29 57 29 eller Dorthe Topbjerg Nielsen telefon 29 13 74 99.