Herning Kommune

Herning Kommune

Pædagogisk leder til Eventyrhaven

Vi søger en pædagogisk leder til daginstitutionen Eventyrhaven. Vi er en aldersintegreret daginstitution med fokus på natur og bevægelse.

Vi befinder os i 3 huse – 2 i Aulum og 1 i Hodsager. Vi har vuggestue, børnehave, fritidshjem og specialgrupper.

Vi er ca. 230 børn og 45 medarbejdere. Se gerne vores hjemmeside for yderligere information samt vores værdigrundlag.
 
Stillingen er på 37 timer og med tiltrædelse den 1. januar 2018.

Vi er et ledelsesteam på 3, - institutionsleder, pædagogisk leder for specialgruppen og pædagogisk leder for almenområdet. Vi søger en pædagogisk leder til almenområdet og arbejdstiden fordeles i alle 3 huse.
 
Eventyrhaven er en pædagogisk idrætsinstitution med fokus på natur og bevægelse. Pt. er vi i gang med uddannelse i Herning model dagtilbud.

Vi ønsker en pædagogisk leder, der

 • Ønsker at arbejde med mangfoldige udfordringer
 • Har gode kommunikative evner og stærke faglige kompetencer
 • Er synlig og i stand til at lede en stor personalegruppe – også på distancen
 • Har blik for forskellige perspektiver, og samtidig demonstrere handlekraft
 • Er innovativ og udviklingsorienteret, - med til at sikre driften samtidig med at der sker resultater
 • Vil være aktiv, loyal og engageret i et velfungerende ledelsesteam
 • Kan løfte hverdagen med en god grad af humor og anerkendende tilgang, både til personale, børn, forældre og øvrige samarbejdspartner
 • Tænker naturligt i helheder, trives med udfordringer og mange bolde i luften
 • Har evne og lyst til at motivere og dele viden
 • Har mod til insisterende involvering, når det er nødvendigt
 • Er indstillet på at opkvalificere sine kompetencer med en diplomuddannelse i ledelse
Vi forventer også, at du er uddannet pædagog – gerne med ledelseserfaring og evt. diplom i ledelse.

Dine arbejdsopgaver bliver

 • Faglig leder i vuggestue, børnehave og fritidshjem
 • Kompetenceudvikle og give sparring til medarbejderne omkring det enkelte barn
 • At være tovholder ved implementering af nye pædagogiske tiltag
 • At sikre vi opfylder kravene vedrørende årsmål, pædagogiske mål, evalueringer og kvalitetsrapport.
 • I tæt samarbejde med institutionsleder og pædagogisk leder for specialafdelingen sikre det gode arbejdsmiljø og sund trivsel i organisationen. 

Vi kan tilbyde

 • Et godt ledelsesteam, hvor bl.a. pædagogisk og professionel ledelsesudvikling er i fokus
 • Et godt samarbejde omkring den røde tråd i institutionen på såvel det pædagogiske som det organisatoriske og samarbejdsmæssige niveau
 • I Herning Kommune leder vi ud fra et fælles ledelsesgrundlag/lederkodeks. 

Yderligere oplysninger

Ring gerne til institutionsleder Inger Thomsen på telefon 24 79 08 72 for yderligere information.
 
Vi skal have modtaget din ansøgning, eksamenspapirer og relevante udtalelser– elektronisk via linket senest den 29. oktober kl. 23.59.
 
Der holdes ansættelsessamtaler den 15. november. I forbindelse med rekruttering til pædagogisk leder i Herning Kommune indhentes en personprofil, som supplerer samtalen.