Herning Kommune

Herning Kommune

Naturmedarbejder, sagsbehandler

På grund af stor aktivitet i kommunen og mange myndighedssager søger vi en effektiv og gerne erfaren kollega til sagsbehandling primært efter Naturbeskyttelsesloven m.fl. 
 
Vores vision i Teknik og Miljø er: Sammen skaber vi bedre løsninger. Derfor arbejder vi ud fra en dialog- og løsningsorienteret tilgang i samarbejde med andre. Vores nye kollega indgår i samarbejdet med både interne og eksterne aktører: Rådgivere, lodsejere, borgere, landboforeninger, styrelser, m.fl. Opgaverne omfatter primært myndigheds- og vejledningsopgaver. Stillingen forudsætter derfor, at du har gode samarbejdsevner og formidlingskompetencer. Viden om plansystemet, kommune- og lokalplaner, vil også være en fordel i udførelse af jobbet.
 
Herning Kommune er den tredjestørste kommune målt geografisk. Vi har derfor meget natur, ca. 14.300 ha § 3-natur, hvoraf hederne udgør ca. 40 %.
 

Naturteamets primære arbejdsopgaver omfatter:

Sagsbehandling efter Naturbeskyttelsesloven m.fl.
 • Besigtigelse/feltarbejde.
 • Vurderinger og udtalelser i forbindelse med projekter, kommune- og lokalplaner.
 • Bidrag til VVM-vurderinger.
 • Løbende vedligeholdelse af § 3-GIS-laget og indlægning af data i Arealinfo.
 • Servicering af borgere og samarbejdspartnere.
 

Vi tilbyder:

En stilling på 37 timer/uge og med tiltrædelse 1. januar 2018 eller snarest muligt.   
 • Et kompetent og fagligt miljø, hvor teamarbejde, læring og udvikling er en naturlig del af hverdagen.
 • En god arbejdsplads med flekstid og en uformel omgangstone, hvor trivsel og et godt grin er en naturlig del i hverdagen.
 

Vi lægger vægt på:

At du er uddannet som biolog, skov- og landskabsingeniør eller anden relevant uddannelse med en solid viden om dansk botanik og natur.
 • At du har en erfaring som sagsbehandler indenfor naturområdet.
 • At du har et godt kendskab til den relevante lovgivning.
 • At du har kendskab til journaliseringssystemer (SB-SYS) og erfaring i brug af GIS.
 • At du er produktiv, systematisk og løsningsorienteret.
 • At du er fleksibel, hvis der bliver behov for at varetage også øvrige opgaver.
 
Kørekort er en nødvendighed. Egen bil en fordel, men ikke et krav.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg jfr. reglerne om Ny løn.
 
Ansøgningsfristen er senest torsdag 30. november 2017.
 
Der informeres allerede nu om, at jobsamtaler afholdes onsdag 13. december 2017.
 

Vores organisation

Teknik og Miljø er organiseret i afdelinger og teams. Naturmedarbejderen vil blive tilknyttet Naturteamet, der primært varetager de beskrevne opgaver. De øvrige medarbejdere i teamet er tre biologer og en skov- og landskabsingeniør. Teamet hører til afdelingen Natur og Grønne Områder med 21 fagligt dygtige medarbejdere. Afdelingen har også ansvaret for byens grønne områder og parker, naturformidlingen, naturpleje, fredede områder samt administration, drift og vedligeholdelse af vandløb og søer, vand- og naturplaner m.m.
 
Du kan finde flere oplysninger om Herning Kommune og Teknik og Miljø på hjemmesiden: www.herning.dk og på www.tm.herning.dk hvor du kan se mere om ”Grundlaget for vores hverdag i Teknik og Miljø”.
 
Hvis du vil vide mere
Vil du have yderligere oplysninger om stillingen så kontakt afdelingsleder Erik Skibsted på tlf. 96 28 81 40 / 24 60 04 67 eller biolog Kith Skovgaard tlf. 96 28 80 36 / 40 10 57 05.


Ansøgning – mærket TM12/2017 – vedlagt relevante bilag som eksamensbevis og anbefalinger indsendes via Herning Kommunes hjemmeside (under ledige job) eller alternativt kan det sendes til:


Herning Kommune
Teknik og Miljø
Torvet
7400 Herning