Herning Kommune

Herning Kommune

Fritidsfamilie til 3 drenge på 10 år (trillinger) med særlige behov

Familieplejen i Herning Kommune søger - med så hurtigt opstart som mulig - en fritidsfamilie til 3 drenge på 10 år (trillinger) med særlige behov.

En ”fritidsfamilie” er en særlig aflastningsfamilie, som i dette tilfælde kan modtage 3 børn i alderen 10 år hver for sig i aflastning én ugentlig hverdag mellem fra kl. 14.30 – 19, dvs. et barn kommer f.eks. mandag, et om tirsdagen og et om onsdagen.

Børnene bor således ikke hos familien, men hos egne forældre. Som fritidsfamilie vil jeres opgave i hverdagene være at hente drengene fra skole, give dem opmærksomhed hver især, at modtage dem fra skole, snakke med dem om hvordan skoledagen er gået, og hvad der ellers optager barnet, spise et sundt måltid sammen med dem, osv. I skal være indstillet på at understøtte børnenes skolegang og fritidsaktiviteter.

Hvad kendetegner de børn, som får tilbudt en fritidsfamilie?
Børnene har behov for øget voksenkontakt og stabile rammer som supplement til deres egne familier.

Hvad forventer vi af jer som fritidsfamilie?
Som fritidsfamilie får I mulighed for at gøre en forskel for nogle socialt udsatte børn, som har behov for støtte og hjælp. I skal være indstillet på, at den daglige arbejdstid er tre hverdage efter skoletid og frem til ca. kl. 19.30, hvor børnene skal køres hjem.

Vi lægger vægt på, at I
 • bor i Herning Kommune eller en af omegnskommunerne
 • gerne har erfaringer i støtte til børn
 • kan støtte barnets trivsel og udvikling i hverdagen
 • er rummelige, omsorgsfulde og har en anerkendende tilgang til børn
 • kan hjælpe og støtte barnet med lektier
 • kan guide barnet i relation til andre børn og voksne
 • kan evt. støtte barnet i en fritidsaktivitet
 • kan støtte barnet i at udvikle og vedligeholde venskaber
 • har gode samarbejdsevner og kan samarbejde med biologisk familie og de voksne omkring barnet

Vi tilbyder
Fritidsfamilien aflønnes med vederlag. Hertil kommer en kostydelse pr. barn på aflastningsdagen samt et månedligt aktivitetsbeløb. Der ydes kilometergodtgørelse efter statens lave takst.

Familieplejen i Herning Kommune støtter med
 • supervision og vejledning fra familieplejekonsulent
 • kurser ved Familieplejen

Herning Kommune indhenter børne- og straffeattest for ansatte, der som led i udførelsen af deres arbejdsopgaver færdes fast blandt børn under 15 år.

Flere oplysninger kan fås ved at kontakte fagkoordinator i Familieplejen Erling Bro på tlf. nr. 40251908 eller familieplejekonsulent Thomas Bøje Nielsen på tlf. 2445 3945.
Ansøgning, cv, m.m. skal være os i hænde snarest – og senest den 21. januar 2018.