Herning Kommune

Herning Kommune

Sygeplejerske til Plejecenter Lindegården, Herning

Kom og se vores dejlige arbejdsplads  – måske er det dig vi søger som sygeplejerske 30 timer/uge fra den 1. marts eller tidligere til en blok med 26 plejeboliger. Det vil være i dagvagt med en arbejdstid på 30 timer ugentligt med arbejde hver 3. weekend.

Da kompleksitet hos beboerne øges og forandres, stilles der flere krav til de sygeplejefaglige kompetencer. Vi har derfor brug for en sygeplejerske til fortsat styrkelse og udvikling af fagligheden. Så hvis du har lyst til at være med til at arbejde i en afdeling med dejlige kolleger, hvor der er focus på faglighed, udvikling, samarbejde og involvering af pårørende med mere, så er det lige dig, vi søger.

Vi har et tæt tværfagligt samarbejde med fysio- og ergoterapeuter, geronto psykiatri, demenskonsulenter og praktiserende læger.

Din arbejdsdag vil være alsidig og vi forventer, at du som sygeplejerske kan bidrage med

 • Indgå i den daglige helhedspleje herunder sygepleje til beboere med komplekse problemstillinger, tage ansvar for koordinering og planlægning i blokken, samt på tværs af blokke/afdelinger.
 • Gode pædagogiske og kommunikative evner, kan skabe relationer præget af respekt, gensidighed og anderkendelse.
 • At sikre dokumentation, udarbejde og følge op på sygeplejefaglige handleplaner i samarbejde med kolleger, som er social- og sundhedshjælpere/assistenter samt Lindegårdens øvrige sygeplejersker og ledelse.
 • Sikre kvaliteten i medicinhåndtering.
 • Opsporing af tidlig sygdom og forebygge indlæggelser.
 • Tæt og involverende samarbejde med beboerne, pårørende, kolleger, frivillige og tværfaglige samarbejdspartnere
 • Støtte, rådgive, undervise og udvikle med henblik på stadig kompetenceudvikling
 • At medvirke til et godt arbejdsmiljø og have øje for trivsel.
 • Tage lederskab på det faglige område.

Vi kan tilbyde dig

 • En alsidig og spændende arbejdsplads, hvor kompetenceudvikling, trivsel og samarbejde er i focus.
 • Plads til og respekt for forskellighed.
 • En god introduktion og løbende undervisning.
 • Introduktion til og oplæring i Marte Meo metoden.
 • Åbenhed, imødekommenhed og hjælpsomhed.

Tiltrædelsesdato

1. marts 2018 eller tidligere.

Ansøgningsfrist

mandag, den 22. januar.

Samtaler forventes afholdt i uge 4

Løn- og ansættelsesvilkår

efter gældende overenskomst.

For yderligere oplysninger

er du meget velkommen til at kontakte Centerleder Eva Østergaard på telefon 96 28 56 01/ mail lipeo@herning.dk eller assisterende Centerleder Annemi Søby på telefon 96 28 56 03/ mail lipiy@herning.dk